Join our Mailing List
  E-mail address:
  • North America Vietnamese Wake Up Tour 2015

    Last year, seven Plum Village monastics successfully went on the road to reach Vietnamese youth in North America. They'd like to make this happen again in 2015.
    Please support the fundraising campaign here.

  • Upgrading the Mindfulness Bell Magazine

    Your support will help us to make sure the Mindfulness Bell is accessible to Sangha members around the world – online and in print – as a medium to sustain our community’s essence of brotherhood and sisterhood, and to nourish each other on the path of practice. Read more >>

Follow Us

 
Bạn đang ở: Trang chủ Sinh Hoạt Chương trình Hoằng pháp 2013 của Thiền Sư Thích Nhất Hạnh tại Bắc Mỹ Finding Our True Home - Khóa Tu tiếng Anh tại Lộc Uyển (11-16/10/2013)

Finding Our True Home - Khóa Tu tiếng Anh tại Lộc Uyển (11-16/10/2013)

Khóa tu tiếng Anh với Sư Ông Thích Nhất Hạnh
Loại sự kiện
  • Khóa Tu
Thời gian 11/10/2013 13:00 đến
16/10/2013 14:00
Địa điểm Tu Viện Lộc Uyển
Tên liên hệ
Điện thoại liên hệ 760-291-1003 x 100
Thêm sự kiện vào lịch vCal
iCal

Khóa tu này đã hết chỗ kể từ ngày 10 April, 2013.

Ghi tên vào waiting list cũng đã hết chỗ từ 23 April, 2013.

Khóa Tu tiếng Anh,

Khóa Tu tiếng Anh với chủ đề Finding Our True Home là một trong năm khóa tu được tổ chức tại các trung tâm tu học ở Hoa Kỳ trong năm 2013. Khóa tu sẽ do Sư Ông Thích Nhất Hạnh hướng dẫn cùng với các Thầy và Sư cô từ Tu viện Lộc Uyển, Tu viện Mộc Lan, Tu viện Bích Nham và Làng Mai.

Để biết thêm chi tiết, xin bấm vào đây, please visit our Tour Website.

Khóa tu này được tổ chức cho tất cả mọi người, kể cả những người mới bắt đầu tu tập, hoặc đã từng tham dự khóa tu, gồm gia đình và trẻ em.

Phần đầu của các bài Pháp thoại thường dành cho các Thầy và Sư cô hoặc nhân viên trong ban quản trị để hướng dẫn một chương trình thực tập chánh niệm dành cho các em từ 13 đến 17 tuổi.

Các phụ huynh cũng sẽ được mời để giúp đỡ các Thầy, Sư cô và và cư sĩ để hướng dẫn các chương trình tương tự cho các em từ 6 đến 12 tuổi. trẻ em dưới 6 tuổi cũng có thể tham dự khóa tu dưới sự chăm sóc của cha mẹ.

Trong tất cả các khóa tu, xin quý vị đi chung xe với người khác nếu có thể, để tránh việc kẹt xe và thiếu chỗ đậu. Xin dùng hệ thống liên lạc dưới đây để chia sẻ xe với người khác.

được ắp xếp dưới: