Join our Mailing List
  E-mail address:
  • North America Vietnamese Wake Up Tour 2015

    Last year, seven Plum Village monastics successfully went on the road to reach Vietnamese youth in North America. They'd like to make this happen again in 2015.
    Please support the fundraising campaign here.

  • Upgrading the Mindfulness Bell Magazine

    Your support will help us to make sure the Mindfulness Bell is accessible to Sangha members around the world – online and in print – as a medium to sustain our community’s essence of brotherhood and sisterhood, and to nourish each other on the path of practice. Read more >>

Follow Us

 
Bạn đang ở: Trang chủ Sinh Hoạt Chương trình Hoằng pháp 2013 của Thiền Sư Thích Nhất Hạnh tại Bắc Mỹ Ngày Quán Niệm với Thiền Sư thích Nhất Hạnh (20/10/2013)

Ngày Quán Niệm với Thiền Sư thích Nhất Hạnh (20/10/2013)

Một Ngày Quán Niệm giữa núi đồi Lộc Uyển với nhiều thanh thản và niềm vui
Thời gian 20/10/2013
từ 08:45 đến 16:00
Địa điểm Tu Viện Lộc Uyển
Tên liên hệ
Điện thoại liên hệ 760-291-1003 x 100
Thêm sự kiện vào lịch vCal
iCal

 

Xin mời quý vị và các bạn đến tham dự Ngày Quán Niệm do Thiền Sư Thích Nhất Hạnh hướng dẫn sẽ được tổ chức tại thiền đường Thái Bình Dương, Tu viện Lộc Uyển, Escondido, California.

Ngày Quán Niệm này sẽ bắt đầu lúc 9:00 giờ sáng và dành cho tất cả mọi người. Để tránh kẹt xe và thiếu chỗ đậu, xin quý vị đến sớm để có thì giờ đi bộ lên thiền đường lớn. Sẽ có xe chạy điện đưa quý vị nào không đi bộ được từ bãi đậu xe lên thiền đường.

Như trong tất cả các khóa tu, chúng tôi xin đề nghị quý vị đi chung xe với người khác nếu có thể, để tránh việc kẹt xe và thiếu chỗ đậu.

Quý vị không cần ghi tên trước và có thể tùy hỷ cúng dường.

Bấm vào đây để xem Bảng Chỉ Dẫn đường đến Tu viện

 

Bấm vào đây để xem Ngày Quán Niệm với TS Nhất Hạnh năm 2011