Join our Mailing List
  E-mail address:
  • North America Vietnamese Wake Up Tour 2015

    Last year, seven Plum Village monastics successfully went on the road to reach Vietnamese youth in North America. They'd like to make this happen again in 2015.
    Please support the fundraising campaign here.

  • Upgrading the Mindfulness Bell Magazine

    Your support will help us to make sure the Mindfulness Bell is accessible to Sangha members around the world – online and in print – as a medium to sustain our community’s essence of brotherhood and sisterhood, and to nourish each other on the path of practice. Read more >>

Follow Us

 
Bạn đang ở: Trang chủ Sinh Hoạt Chương trình Hoằng pháp 2013 của Thiền Sư Thích Nhất Hạnh tại Bắc Mỹ

Chương trình Hoằng pháp 2013 của Thiền Sư Thích Nhất Hạnh tại Bắc Mỹ

Finding Our True Home - Khóa Tu tiếng Anh tại Lộc Uyển (11-16/10/2013)

Khóa tu tiếng Anh với Sư Ông Thích Nhất Hạnh

Xem thêm

Về Nguồn - Khóa Tu tiếng Việt tại Tu Viện Lộc Uyển (4-8/10/2013)

Do Sư Ông Thích Nhất Hạnh và nam nữ xuất sĩ từ các Tu Viện Lộc Uyển, Tu Viện Bích Nham, Tu Viện Mộc Lan và Đạo tràng Làng Mai hướng dẫn

Xem thêm

Ngày Quán Niệm với Thiền Sư thích Nhất Hạnh (20/10/2013)

Một Ngày Quán Niệm giữa núi đồi Lộc Uyển với nhiều thanh thản và niềm vui

Xem thêm