Join our Mailing List
  E-mail address:
 • North America Vietnamese Wake Up Tour 2015

  Last year, seven Plum Village monastics successfully went on the road to reach Vietnamese youth in North America. They'd like to make this happen again in 2015.
  Please support the fundraising campaign here.

 • Upgrading the Mindfulness Bell Magazine

  Your support will help us to make sure the Mindfulness Bell is accessible to Sangha members around the world – online and in print – as a medium to sustain our community’s essence of brotherhood and sisterhood, and to nourish each other on the path of practice. Read more >>

Follow Us

 
Bạn đang ở: Trang chủ Sinh Hoạt Cuối Tuần có Chủ Đề Bảo Tồn Đất Mẹ: Khóa học cuối tuần có chủ đề (11/4 - 13/4/2014)

Bảo Tồn Đất Mẹ: Khóa học cuối tuần có chủ đề (11/4 - 13/4/2014)

Sự hỗ trợ và chăm sóc trái đất cần phải được liên tục để có thể bảo vệ và duy trì Đất Mẹ
Loại sự kiện
 • Cuối Tuần có Chủ Đề
Thời gian 11/04/2014 15:00 đến
13/04/2014 16:00
Địa điểm Tu Viện Lộc Uyển
Tên liên hệ
Điện thoại liên hệ 760-291-1003 x 100
Thêm sự kiện vào lịch vCal
iCal

 

Quý vị và các bạn cần ghi tên sớm để tránh trường hợp hết chỗ (khóa học này chỉ nhận tối đa là 30 học viên). Việc đăng ký sẽ bắt đầu từ ngày 01 February 2014 .

Để có thể đăng ký vào khóa học cuối tuần có chủ đề này, chúng tôi yêu cầu quý vị và các bạn hoàn toàn đồng ý về những điểm sau đây :

 • Đã thọ nhận hoặc sống theo Năm giới thực tập chánh niệm
 • Có thực tập thiền thường xuyên
 • Đã tham gia ít nhất 3 khóa tu theo truyền thống Làng Mai (ví dụ như tại Tu Viện Lộc Uyển)
 • Đang thực tập đều đặn với bằng hữu
 • Đang tham gia vào những công tác chữa lành trái đất theo chức nghiệp hoặc tình nguyện
 • Đã đọc: "The World We Have""Love Letter to the Earth" của Thiền sư Thích Nhất Hạnh

Trong khóa cuối tuần có chủ đề này, các buổi họp đặc biệt sẽ được hướng dẫn và phối hợp bởi xuất sĩ Giáo thọ Thầy Pháp Hộ và các thành viên Tiếp Hiện Heather Mann và Nomi Green. Với phần còn lại của các ngày cuối tuần này, học viên sẽ theo lịch trình thường xuyên của Tu Viện bao gồm những buổi ngồi thiền, thiền hành, ăn trong chánh niệm, vv.. cùng với toàn thể cộng đồng. Chúng ta hiểu rằng Tăng đoàn là một cộng đồng thực tập, là giáo viên và cũng là bằng hữu của chúng ta trên con đường tu học.

Quý vị và các bạn có thể đọc và thực tập với phiên bản trực tuyến sau đây: Earth Protection Here and Now.

Register online:

Dorm Registration for Earth Holding Theme Weekend

Tent Registration for Earth Holding Theme Weekend

 

được ắp xếp dưới: