Join our Mailing List
  E-mail address:
  • North America Vietnamese Wake Up Tour 2015

    Last year, seven Plum Village monastics successfully went on the road to reach Vietnamese youth in North America. They'd like to make this happen again in 2015.
    Please support the fundraising campaign here.

  • Upgrading the Mindfulness Bell Magazine

    Your support will help us to make sure the Mindfulness Bell is accessible to Sangha members around the world – online and in print – as a medium to sustain our community’s essence of brotherhood and sisterhood, and to nourish each other on the path of practice. Read more >>

Follow Us

 
Bạn đang ở: Trang chủ Sinh Hoạt Cuối Tuần có Chủ Đề Khóa tu cuối tuần - Đời Sống Lứa Đôi có Chánh Niệm (3-5/10/2014)

Khóa tu cuối tuần - Đời Sống Lứa Đôi có Chánh Niệm (3-5/10/2014)

Ghi danh cho khóa tu cuối tuần này sẽ bắt đâu ngày 26 August, 2014
Loại sự kiện
  • Cuối Tuần có Chủ Đề
Thời gian 03/10/2014 14:00 đến
05/10/2014 15:00
Địa điểm Tu Viện Lộc Uyển
Tên liên hệ
Điện thoại liên hệ 760-291-1003 x 100
Thêm sự kiện vào lịch vCal
iCal

 

Trong khóa tu cuối tuần có chủ đề này sẽ có thêm nhiều buổi hội thảo phụ do một hoặc nhiều vị giáo thọ xuất sĩ hoặc cư sĩ thuộc truyền thống Làng Mai hướng dẫn. Mục đích là để tập trung vào chủ đề của khóa tu, thực tập và giữ chánh niệm trong đời sống lứa đôi. Trong phần còn lại của ngày cuối tuần, các học viên sẽ tham gia vào lịch trình sinh hoạt của cộng đồng Lộc Uyển như ngồi thiền, thiền hành, ăn trong chánh niệm, và các sinh hoạt khác.


Xin lưu ý: Chúng tôi chỉ nhận một số ít học viên cho khóa tu cuối tuần có chủ đề này. Chúng tôi chỉ nhận đăng ký cho các cặp vợ chồng hoặc các cặp đôi (couple); và một cá nhân không thể tham dự khóa tu nếu không có đối tác đi kèm. Điều kiện tiên quyết để đăng ký là một trong hai người trước đây đã có tham gia một khóa tu ở lại đêm trong một trung tâm thiền tập thuộc truyền thống Làng Mai.

được ắp xếp dưới: