Bạn đang ở: Trang chủ Sinh Hoạt Cuối Tuần có Chủ Đề

Cuối Tuần có Chủ Đề

Chúng tôi có tổ chức Khóa Tu Cuối Tuần có Chủ đề. Ba ngày tu học này sẽ có nhiều buổi sinh hoạt đặc biệt do các giáo thọ tu sĩ và cư sĩ theo truyền thống Làng Mai hướng dẫn. Mỗi khóa tu cuối tuần sẽ gồm ba buổi hội thảo (hoặc nhiều hơn) để tập trung vào chủ đề đã được ấn định. Với thời gian còn lại, học viên sẽ sinh hoạt theo lịch trình thường xuyên cùng với toàn thể cộng đồng của tu viện; gồm ngồi thiền, thiền hành, ăn uống trong chánh niệm, v.v... Xin quý vị thông cảm khi vị giáo viên cần phải được thay thế vì bị bệnh hoặc gặp chuyện bất trắc xảy ra. Chúng ta nên nhớ rằng Tăng Thân chính là giáo viên và bằng hữu chúng ta trên con đường thực tập. Quý vị cần ghi danh sớm để bảo đảm không bị hết chỗ vì danh sách rất hạn chế. Nếu đây sẽ là lần đầu tiên quý vị đến Lộc Uyển, chúng tôi xin đề nghị quý vị tham gia một Khóa Tu Cuối Tuần Tổng Quát hoặc một Khóa Tu nguyên tuần trước khi ghi danh vào một Khóa Tu Cuối Tuần có Chủ đề .
Thiền Khí Công (12-14/4/2013) from 12/04/2013 14:00 to 14/04/2013 15:00 Tu Viện Lộc Uyển,
Làm mới và chữa lành thân tâm