Bạn đang ở: Trang chủ Ghi danh tu học Bản đồ chỉ dẩn đường đến Tu Viện Lộc Uyển

Bản đồ chỉ dẩn đường đến Tu Viện Lộc Uyển

Địa chỉ Tu Viện:
2499 Melru Lane, Escondido, CA. 92026.
Phone: 760-291-1003

(Mọi thư từ bưu điện xin gởi đến Deer Park Monastery,

2499 Melru Lane, Escondido, CA 92026)

Bấm vào đây để xem Bản Đồ Google và đường đến Tu Viện.

 

 

Chỉ dẩn đường lái xe từ phi trường San Diego đến Tu Viện:

 • Từ Phi Trường San Diego
 • Cây Số
 • Đi về hướng AIRPORT EXIT của TERMINAL 2

--

 • Tiếp tục về hướng AIRPORT EXIT đến AIRPORT EXIT / COMMUTER TERMINAL / HARBOR ISLAND / POINT LOMA

 • .5 miles
 • Lấy exit NORTH HARBOR DRIVE
 • 1.9 miles
 • Quẹo trái đường West Grape Street
 • .3 miles
 • Quẹo phãi vào đường lộ  I-5 South
 • .4 miles
 • Lấy exit 10th Avenue/CA-163 North về hướng Escondido
 • 10.4 miles
 • CA-163 sẽ trở thành I-15 sau khi rời khỏi San Diego
 • 19.8 miles
 • Lấy exit CA-78 East về hướng Ramona/Escondido
 • <.3 miles
 • Quẹo trái tại đường Broadway (đèn xanh/đỏ) ở Escondido (đây là cuối đường của CA-78)

 

 • --
 • Đi qua 5 cái đèn xanh/đỏ rồi quẹo phải vào đường North Avenue
 • 2.9 miles
 • Xin qúy vị lái thật chậm (15 mph) để tôn trọng hàng xóm của Tu Viện.
 • --
 • Quẹo trái vào đường Cindy Jo Lane
 • <0.5 miles
 • Quẹo phải vào đường Melru Lane
 • .3 miles
 • Quẹo trái khi thấy bảng Deer Park Monastery, 2499 Melru Lane

<0.1 miles

Cứ tiếp tục theo con đường lên núi, chạy qua khu Rừng Sồi (Xóm Trong Sáng) và qúy vị sẽ đến Bãi đậu xe chính. Nếu quý vị đến tham dự Ngày Quán Niệm chủ nhật (hay Thứ Năm), xin quý vị đi bộ lên Thiền đường Thái Bình Dương để nghe pháp thoại. Nếu quý vị đến tham dự Khóa tu, xin xem trong thư để biết quý vị sẽ lưu trú ở Xóm nào. Nếu là Xóm Trong Sáng, quý vị để xe ở bãi đậu xe chính và đi bộ tới  Phòng ghi danh Xóm Trong Sáng, căn nhà đầu tiên bên tay trái. Nếu quý vị được sắp xếp lưu trú tại Xóm Vững Chãi, xin vui lòng đi bộ lên phòng ghi danh trên Xóm Vũng Chãi, ở gần vườn hoa. Xin bấm vào đây để xem bản đồ tu viện Lộc Uyển  here

 

2.3 miles

Bạn đã về, Bạn đã tới!

-


Chỉ dẫn đường lái xe từ Interstate 5

Từ Interstate 5

Cây Số

 • Lấy exit CA-78 East về hướng  Ramona/Escondido
 • Approx.18 miles
 • Quẹo trái đường Broadway (traffic light) in Escondido (đây là cuối đường CA-78)
 • --
 • Đi qua năm cây đèn xanh/đỏ rồi quẹo phải đường North Avenue
 • 2.9 miles
 • Xin qúy vị lái thật chậm (15 mph) để tôn trọng hàng xóm của Tu Viện.
 • --
 • Quẹo trái vào đường Cindy Jo Lane
 • <0.5 miles
 • Quẹo phải ở đường kế là Melru Lane
 • .3 miles
 • Quẹo trái khi thấy bảng Deer Park Monastery, 2499 Melru Lane ở đường kế

0.1 miles

Cứ tiếp tục theo con đường lên núi, chạy qua khu Rừng Sồi (Xóm Trong Sáng) và qúy vị sẽ đến Bãi đậu xe chính. Nếu quý vị đến tham dự Ngày Quán Niệm chủ nhật (hay Thứ Năm), xin quý vị đi bộ lên Thiền đường Thái Bình Dương để nghe pháp thoại. Nếu quý vị đến tham dự Khóa tu, xin xem trong thư để biết quý vị sẽ lưu trú ở Xóm nào. Nếu là Xóm Trong Sáng, quý vị để xe ở bãi đậu xe chính và đi bộ tới  Phòng ghi danh Xóm Trong Sáng, căn nhà đầu tiên bên tay trái. Nếu quý vị được sắp xếp lưu trú tại Xóm Vững Chãi, xin vui lòng đi bộ lên phòng ghi danh trên Xóm Vũng Chãi, ở gần vườn hoa. Xin bấm vào đây để xem bản đồ tu viện Lộc Uyển  here

 

2.3 miles

Bạn đã về, Bạn đã tới!

--