Join our Mailing List
  E-mail address:
  • North America Vietnamese Wake Up Tour 2015

    Last year, seven Plum Village monastics successfully went on the road to reach Vietnamese youth in North America. They'd like to make this happen again in 2015.
    Please support the fundraising campaign here.

  • Upgrading the Mindfulness Bell Magazine

    Your support will help us to make sure the Mindfulness Bell is accessible to Sangha members around the world – online and in print – as a medium to sustain our community’s essence of brotherhood and sisterhood, and to nourish each other on the path of practice. Read more >>

Follow Us

 
Bạn đang ở: Trang chủ Sinh Hoạt Khóa Tu Tổng Quát Chương trình các Khóa Tu Tổng Quát được mở lại (22/11/2013)

Chương trình các Khóa Tu Tổng Quát được mở lại (22/11/2013)

Sau một thời gian đóng cửa, Ngày Đến (Thứ Sáu) của các khóa tu là ngày 22 tháng 11
Thời gian 22/11/2013
từ 14:00 đến 18:00
Địa điểm Tu Viện Lộc Uyển
Tên liên hệ
Điện thoại liên hệ 760-291-1003 x 100
Thêm sự kiện vào lịch vCal
iCal

 

Thời gian các khóa tu tổng quát có thể dài một Weekend, nguyên Một tuần, hoặc lâu hơn. Thứ Sáu là đến ngày và Chủ nhật hoặc Thứ sáu là ngày đi. Trong Mùa An Cư Kiết Đông hàng năm từ 22 tháng mười một đến 23 Tháng 2, chúng tôi cũng nhận cữ sĩ đến thực tập với chúng tôi trong những ngày cuối tuần, lâu nhất là 90 ngày (tham gia trong toàn bộ khóa tu).

Quý vị và các bạn có thể biết thêm thông tin về thời gian và ngày đến của các khóa tu tổng quát - general stay information!