Bạn đang ở: Trang chủ Sinh Hoạt Khóa Tu Tổng Quát

Khóa Tu Tổng Quát

Khóa Tu Tổng Quát
Các khóa tu cuối tuần hoặc nguyên một tuần.
Chương trình các Khóa Tu Tổng Quát được mở lại (22/11/2013) 22/11/2013 from 14:00 to 18:00 Tu Viện Lộc Uyển,
Sau một thời gian đóng cửa, Ngày Đến (Thứ Sáu) của các khóa tu là ngày 22 tháng 11