Bạn đang ở: Trang chủ Sinh Hoạt Chương trình "Ở lại Tu Viện" cuối tuần hoặc trong tuần

Chương trình "Ở lại Tu Viện" cuối tuần hoặc trong tuần

Chúng tôi đã mở lại chương trình "Ở Lại Tu Viện" để thực tập. Ngày Đến được ấn định là ngày Thứ Sáu trong tuần.
Loại sự kiện
  • Special Events
Thời gian 26/03/2010
từ 21:00 đến 01:00
Thêm sự kiện vào lịch vCal
iCal
được ắp xếp dưới: