Join our Mailing List
  E-mail address:
  • North America Vietnamese Wake Up Tour 2015

    Last year, seven Plum Village monastics successfully went on the road to reach Vietnamese youth in North America. They'd like to make this happen again in 2015.
    Please support the fundraising campaign here.

  • Upgrading the Mindfulness Bell Magazine

    Your support will help us to make sure the Mindfulness Bell is accessible to Sangha members around the world – online and in print – as a medium to sustain our community’s essence of brotherhood and sisterhood, and to nourish each other on the path of practice. Read more >>

Follow Us

 
Bạn đang ở: Trang chủ Sinh Hoạt Khóa Tu Đặc Biệt Tôi có đủ - Khóa Tu Chánh Niệm Tổng Quát (10-14/9/ 2014)

Tôi có đủ - Khóa Tu Chánh Niệm Tổng Quát (10-14/9/ 2014)

Tiếp xúc với an lạc và hạnh phúc ngay trong giây phút hiện tại
Loại sự kiện
  • Khóa Tu đặc biệt
Thời gian 10/09/2014 14:00 đến
14/09/2014 15:00
Địa điểm Tu Viện Lộc Uyển
Tên liên hệ
Điện thoại liên hệ 760-291-1003 x 100
Thêm sự kiện vào lịch vCal
iCal

Khóa tu này sẽ được hướng dẫn bởi các Thầy và Sư Cô của Tu Viện Lộc Uyển trong truyền thống Làng Mai.
Khóa tu này dành cho mọi lứa tuổi, bao gồm người mới bắt đầu tu tập, những người trước đây đã tham dự khóa tu, và các gia đình có trẻ em. Phần đầu của các cuộc thảo luận thường được dành cho trẻ em. Các xuất sĩ và thành viên ban quản trị sẽ hướng dẫn một chương trình thực tập chánh niệm cho thanh thiếu niên tuổi từ 13 đến 17. Một số phụ huynh sẽ được mời để giúp đỡ các xuất sĩ và cư sĩ trong ban quản trị trong việc điều hành một chương trình tương tự dành cho các em từ 6 đến 12 tuổi. Trẻ em dưới 6 tuổi cũng được tham dự khóa tu dưới sự chăm sóc của phụ huynh.


Chúng tôi hoan nghênh sự tham gia của tất cả mọi người, không phân biệt nguồn gốc dân tộc, chủng tộc, văn hóa, lớp kinh tế - xã hội, tuổi tác, giới tính, khuynh hướng tình dục, hoặc khả năng thể chất.


Chúng tôi cam kết sẽ
thúc đẩy một môi trường thực tập thích hợp để mọi người có thể tiếp xúc với Pháp để chữa trị và nuôi dưỡng thân tâm.

 

Đăng ký trực tuyến:

 

You may also download a registration form to submit with payment, by mail, email or fax.

 


 

 

được ắp xếp dưới: