Join our Mailing List
  E-mail address:
  • North America Vietnamese Wake Up Tour 2015

    Last year, seven Plum Village monastics successfully went on the road to reach Vietnamese youth in North America. They'd like to make this happen again in 2015.
    Please support the fundraising campaign here.

  • Upgrading the Mindfulness Bell Magazine

    Your support will help us to make sure the Mindfulness Bell is accessible to Sangha members around the world – online and in print – as a medium to sustain our community’s essence of brotherhood and sisterhood, and to nourish each other on the path of practice. Read more >>

Follow Us

 
Bạn đang ở: Trang chủ Sinh Hoạt Khóa Tu Đặc Biệt Chủ Nhật - Ngày Quán Niệm - Lễ Phật Đản 2014 (18/5/2014)

Chủ Nhật - Ngày Quán Niệm - Lễ Phật Đản 2014 (18/5/2014)

Mời quý vị đến tham dự Lễ Phật Đản 2558 để mừng sinh nhật của Bụt Sakyamuni, đấng Giác Ngộ đã chỉ cho nhân loại con đường kỳ diệu của tình thương và sự hiểu biết.
Loại sự kiện
  • Ngày Quán Niệm
Thời gian 18/05/2014
từ 08:00 đến 16:00
Địa điểm Tu Viện Lộc Uyển
Tên liên hệ
Điện thoại liên hệ 760-291-1003x100
Thêm sự kiện vào lịch vCal
iCal

Hai ngàn sáu trăm năm trước, trong thành Ca Tỳ La Vệ có đức Bụt Sakyamuni đã chứng nghiệm được tâm từ bi và tuệ giác tối thượng và ngài đã trở thành Đấng Giác Ngộ. Đây là một đóa hoa vô cùng quý hiếm trong vườn hoa nhân loại, một đóa Ưu đàm ba ngàn năm mới nở một lần: Ngài đã tu tập và thành Đạo để cứu độ vô luợng chúng sanh. Ngài đã thị hiện trong cõi Ta bà này là một hoàng tử, nhưng đã rời bỏ hoàng cung cao sang quyền quý để kiên cường tu tập. Cuối cùng, khi ngồi thiền định dưới Cội Bồ Đề, Ngài đã chế ngự được mọi cám dỗ của Ma vương (ảo giác); và khi sao mai mọc, Ngài đã chứng nghiệm được Toàn Giác và bắt đầu chuyển Pháp luân.

Chúng tôi xin mời quý vị cùng gia đình đến tham dự  Lễ Phật Đản tại Tu Viện Lộc Uyển vào sáng Chủ nhật 18/5/2014 bắt đầu lúc 9 giờ sáng

9:30 am Các em trình diễn về Sinh nhật của Bụt Thích Ca Mâu Ni
10:30

Pháp thoại - Sư cô Trung Chính

Thiền hành từ thiền đường Thái Bình Dương lên Xóm Vững Chãi

Lễ Tắm Bụt tại vườn hoa Xóm Vững Chãi

12:30 pm Ăn trưa

 

 

Mời bấm vào đây để xem hình ảnh Lễ Phật Đản năm 2012

Mời bấm vào đây để nghe trì niệm Namo Shakya Munaye Buddhaya

Mời bấm vào đây để nghe trì niệm Nam mô Bụt Thích Ca Mâu Ni


Quý vị có thể tùy hỷ cúng dường

Xin bấm vào đây để xem bảng Chỉ Dẫn đường đến Tu Viện

được ắp xếp dưới: