Bạn đang ở: Trang chủ Sinh Hoạt Khóa Tu Đặc Biệt Năm Ngày Hội Thảo của các vị Giáo Thọ theo Truyền Thống Làng Mai (19/3 – 23/3/2014)

Năm Ngày Hội Thảo của các vị Giáo Thọ theo Truyền Thống Làng Mai (19/3 – 23/3/2014)

Các ngày họp mặt này chỉ dành riêng cho các vị Giáo Thọ đã nhận lễ truyền đăng với Sư Ông Làng Mai hoặc các thành viên của Tăng thân North American Dharma Teacher.
Loại sự kiện
  • Khóa Tu đặc biệt
Thời gian 19/03/2014 07:30 đến
23/03/2014 15:30
Tên liên hệ
Điện thoại liên hệ 760-291-1003 x 100
Thêm sự kiện vào lịch vCal
iCal

 

North American Dharma Teachers Sangha (DTS) được thành lập vào năm 2010 bởi những vị Gíáo thọ ở Canada và Hoa kỳ, những người đã nhận đèn trong lễ truyền đăng với Sư Ông Thích Nhất Hạnh.  Chúng tôi đã liên kết với nhau để khuyến khích và hỗ trợ lẫn nhau trong khi thi hành nhiệm vụ trong các Tăng thân địa phương. Hiện nay, Tăng thân DTS chúng tôi có khoảng sáu mươi thành viên.

Sự họp mặt này là một cơ hội tốt để các xuất sĩ và cư sĩ Giáo thọ theo truyền thống Làng Mai có thể thực tập với nhau, học hỏi lẫn nhau, để chia sẻ và thảo luận về những kinh nghiệm và thách thức mà các vị Giáo thọ đã gặp.

Tất cả các Giáo Thọ được mời đến dùng bữa ăn tối ngày Thứ Tư, 19 Tháng 3. Các buổi hội thảo sẽ được tổ chức từ ngày 20 đến ngày 22 và Chủ nhật 23 tháng 3 là ngày rời khỏi Tu viện.

Registration is available online - click here!

You can also register by downloading and sending in this form.

được ắp xếp dưới: