Join our Mailing List
  E-mail address:
  • North America Vietnamese Wake Up Tour 2015

    Last year, seven Plum Village monastics successfully went on the road to reach Vietnamese youth in North America. They'd like to make this happen again in 2015.
    Please support the fundraising campaign here.

  • Upgrading the Mindfulness Bell Magazine

    Your support will help us to make sure the Mindfulness Bell is accessible to Sangha members around the world – online and in print – as a medium to sustain our community’s essence of brotherhood and sisterhood, and to nourish each other on the path of practice. Read more >>

Follow Us

 
Bạn đang ở: Trang chủ Sinh Hoạt Khóa Tu Đặc Biệt

Khóa Tu Đặc Biệt

Hàng năm chúng tôi có tổ chức những khóa tu đặc biệt theo nhiều chủ đề khác nhau như Trại Hè Thanh Thiếu Niên, Khóa Tu Gia Đình, Khóa Tu Mùa Đông, khóa Tu Thiền cho Sinh viên đại học và Giáo viên, v.v... Các khóa tu của chúng tôi thường được ấn định trong một thời gian nhất định trên một chủ đề cụ thể. Xin vui lòng đọc các mô tả và ngày dưới đây để xác định sự tham gia của bạn. Tất cả các khóa tu đều có ngày đến và ngày đi.
Ngày Họp Mặt của Các Vị Giáo Thọ (05-09/06/2013) from 05/06/2013 12:00 to 09/06/2013 15:00 Tu Viện Lộc Uyển,
Ngày họp mặt này dành cho các vị giáo thọ trong truyền thống Phật Pháp đã cung hiến Quy y Tam bảo, sinh từ năm 1960 đến 1980, đang tích cực giảng dạy và hướng dẫn học viên ở Bắc Mỹ và châu Âu. Mục đích của buổi họp mặt này là để hỗ trợ và kết nối những giáo thọ đã xem việc giảng dạy Phật pháp là một sinh hoạt quan trọng trong cuộc sống, dù là giảng dạy trong các Khóa tu, trong một Tự viện hoặc các nơi khác.
Khóa Tu Wake Up 2015 (1-5/4/2015) from 01/04/2015 14:00 to 05/04/2015 15:00 Tu Viện Lộc Uyển,
Khóa Tu dành cho người lớn trẻ tuổi (18-35)