Join our Mailing List
  E-mail address:

Follow Us

 
Bạn đang ở: Trang chủ Sinh Hoạt Khóa Tu Đặc Biệt

Khóa Tu Đặc Biệt

Hàng năm chúng tôi có tổ chức những khóa tu đặc biệt theo nhiều chủ đề khác nhau như Trại Hè Thanh Thiếu Niên, Khóa Tu Gia Đình, Khóa Tu Mùa Đông, khóa Tu Thiền cho Sinh viên đại học và Giáo viên, v.v... Các khóa tu của chúng tôi thường được ấn định trong một thời gian nhất định trên một chủ đề cụ thể. Xin vui lòng đọc các mô tả và ngày dưới đây để xác định sự tham gia của bạn. Tất cả các khóa tu đều có ngày đến và ngày đi.
Tuần Lễ Phật Đản - Vesak 2013 (24-26/5/2013) from 24/05/2013 14:00 to 26/05/2013 16:00 Tu Viện Lộc Uyển,
Mời quý vị đến tham dự Lễ Phật Đản 2557 để mừng sinh nhật của Bụt Sakyamuni, đấng Giác Ngộ đã chỉ cho nhân loại con đường kỳ diệu của tình thương và sự hiểu biết.
Ngày Họp Mặt của Các Vị Giáo Thọ (05-09/06/2013) from 05/06/2013 12:00 to 09/06/2013 15:00 Tu Viện Lộc Uyển,
Ngày họp mặt này dành cho các vị giáo thọ trong truyền thống Phật Pháp đã cung hiến Quy y Tam bảo, sinh từ năm 1960 đến 1980, đang tích cực giảng dạy và hướng dẫn học viên ở Bắc Mỹ và châu Âu. Mục đích của buổi họp mặt này là để hỗ trợ và kết nối những giáo thọ đã xem việc giảng dạy Phật pháp là một sinh hoạt quan trọng trong cuộc sống, dù là giảng dạy trong các Khóa tu, trong một Tự viện hoặc các nơi khác.
Khóa Tu Gia Đình (26-30/6/2013) from 26/06/2013 14:00 to 30/06/2013 14:00 Tu Viện Lộc Uyển,
Sống chung hòa hợp để tiếp xúc với niềm vui và an lạc
Khóa Tu Thiền & Giáo Dục (25-27/4/2014) from 25/04/2014 14:00 to 27/04/2014 15:00 Tu Viện Lộc Uyển,
Khóa tu hai kỳ mỗi năm dành cho các giáo sư đại học, sinh viên và tất cả những ai muốn biết về thiền và những điều lợi lạc của thiền liên hệ đến đời sống học đường, gia đình và ngay cả đến thân tâm chúng ta.
Khóa Tu Gia Đình 2014 (25-29/6/2014) from 25/06/2014 14:00 to 29/06/2014 14:00 Tu Viện Lộc Uyển,
Lễ Phật Đản - Vesak 2014 (16-18/5/2014) from 16/05/2014 14:00 to 18/05/2014 16:00 Tu Viện Lộc Uyển,
Mời quý vị đến tham dự Lễ Phật Đản 2558 để mừng sinh nhật của Bụt Sakyamuni, đấng Giác Ngộ đã chỉ cho nhân loại con đường kỳ diệu của tình thương và sự hiểu biết.
Trại Hè của Thanh Thiếu Niên từ 13 đến 19 tuổi 2014 (9-13/7/2014) from 09/07/2014 11:55 to 13/07/2014 14:00 Tu Viện Lộc Uyển,
Trại hè dành riêng cho thanh thiếu niên - Không có phụ huynh đi kèm