Bạn đang ở: Trang chủ Sinh Hoạt Moment by Moment

Moment by Moment

Mùa Đông năm nay, các Thầy và Sư Cô giáo thọ ở Lộc Uyển sẽ cống hiến hàng tuần 1 giờ chia sẻ về Tứ Diệu Đế và Bát Chánh Đạo trong giáo pháp của Bụt.
Thời gian 04/12/2011
từ 15:00 đến 16:00
Địa điểm Tu Viện Lộc Uyển
Tên liên hệ
Điện thoại liên hệ 760-291-1003 x 100
Thêm sự kiện vào lịch vCal
iCal

90 ngày trong mùa An Cư Kết Đông này là một dịp tốt để tất cả chúng ta có thể bước vào một giai đoạn tích cực hơn trong việc học hỏi các giáo lý căn bản của Bụt như Tứ Diệu Đế và Bát Chánh Đạo. Bát Chánh Đạo, với các đường lối thực tập thực tiễn sẽ giúp chúng ta chuyển hóa được thân, khẩu và ý.

Chương trình khóa học Moment by Moment sẽ gồm các sự thực tập cụ thể và các tài liệu học tập để suy gẫm và chúng ta có thể áp dụng trực tiếp vào đời sống hàng ngày để nuôi dưỡng hạnh phúc, bình an và tự do. Các tài liệu này sẽ được lần lượt đăng trên mạng Deer Park Monastery website.

Quý vị và các bạn có thể theo học khóa này bằng cách:

1- Đến tham dự lớp học mỗi Chủ Nhật (hàng tuần), từ 3 giờ đến 4 giờ chiều tại thiền đường Thái Bình Dương, tu viện Lộc Uyển. (Lớp đầu tiên đã khai giảng ngày 27 November, 2011)

2- Hoặc vào mạng Deer Park Dharma Cast: http://deerpark.libsyn.com/ 

Chúng tôi khuyến khích quý vị cố gắng theo học cho hết khóa gồm 11 tuần (ngày 25 December nghỉ) và sẽ kết thúc ngày 19 February, 2012. Giáo lý của Bụt sẽ đến với quý vị mỗi tuần một ít như những giọt nước mát, nhưng đến hết khóa học chúng sẽ trở thành một dòng suối đầy năng lượng chữa trị và chuyển hóa thân tâm. Do đó, trong quá trình tu tập chúng ta có thể từng bước điều chỉnh hay thay đổi cách sống để có nhiều hạnh phúc, bình an và tự do hơn.

Lòng tự nguyện theo học cho đến hết khóa sẽ làm phát sinh niềm tự tin và sự tinh tấn trong khi thực tập. Hơn nữa, sự có mặt thường xuyên trong các lớp học sẽ giúp chúng ta nuôi dưỡng tình anh chị em đối với bạn đồng tu. Nếu quyết định theo học online, quý vị nên học chung với những người cùng chí hướng trong nhóm hoặc tăng thân địa phương để tiện việc thảo luận và chia sẻ.

Lớp học sẽ bắt đầu mỗi Chủ Nhật lúc 3 giờ chiều tại thiền đường Thái Bình Dương.

Xin mời quý vị và các bạn đến học tập đông đủ !

###