Join our Mailing List
  E-mail address:
  • North America Vietnamese Wake Up Tour 2015

    Last year, seven Plum Village monastics successfully went on the road to reach Vietnamese youth in North America. They'd like to make this happen again in 2015.
    Please support the fundraising campaign here.

  • Upgrading the Mindfulness Bell Magazine

    Your support will help us to make sure the Mindfulness Bell is accessible to Sangha members around the world – online and in print – as a medium to sustain our community’s essence of brotherhood and sisterhood, and to nourish each other on the path of practice. Read more >>

Follow Us

 
Bạn đang ở: Trang chủ Sinh Hoạt Làm việc cộng đồng Ngày làm việc cộng đồng (7/6/2014)

Ngày làm việc cộng đồng (7/6/2014)

Thong dong khi bước, thảnh thơi khi làm
Loại sự kiện
  • Ngày làm việc cộng đồng
Thời gian 07/06/2014
từ 08:45 đến 16:00
Địa điểm Tu Viện Lộc Uyển
Tên liên hệ Xin cứ đến !
Điện thoại liên hệ 760-291-1003 x 100
Thêm sự kiện vào lịch vCal
iCal

Quý vị và các bạn thân mến,

Làm việc cộng đồng là những cơ hội tốt để chúng ta cúng dường năng lượng và thời gian cho tu viện Lộc Uyển. Chúng ta sẽ căt tỉa cây cối và làm sạch sẽ các bảng chuyển biến năng lượng mặt trời (solar panels)

Xin nhớ mang bao tay để làm việc

Chúng ta sẽ bắt đầu tập họp lúc 8:45 sáng bên ngoài phòng ăn Xóm Trong Sáng để hát một vài bài và chia thành nhóm. Sẽ có một thời gian ngắn để nghỉ giải khát và dùng đồ ăn nhẹ vào khoảng 11 giờ. Đến 12 giờ 30 sẽ có buổi ăn trưa picnic. Vào buổi chiều lúc 3 giờ sẽ có một thời nghe Pháp thoại DVD của Sư Ông Làng Mai.

9:00 am Làm việc cộng đồng
11:00 Nghỉ giải khát
11:15 Tiếp tục làm việc
12:30pm Ăn trưa picnic
3:00 Nghe DVD pháp thoại của Sư Ông Làng Mai

 

Xin bấm vào đây để biết thêm về Thiền Làm việc

Ngày làm việc cộng đồng sắp đến:

21 June

19 July

16 August

được ắp xếp dưới: