Bạn đang ở: Trang chủ Sinh Hoạt Làm việc cộng đồng KHÔNG CÓ - Ngày làm việc cộng đồng (18/10/2014)

KHÔNG CÓ - Ngày làm việc cộng đồng (18/10/2014)

Loại sự kiện
  • Ngày làm việc cộng đồng
Thời gian 18/10/2014
từ 08:45 đến 14:00
Địa điểm Tu Viện Lộc Uyển
Tên liên hệ Xin cứ đến !
Điện thoại liên hệ 760-291-1003 x 100
Thêm sự kiện vào lịch vCal
iCal

 

 

 

được ắp xếp dưới: