Join our Mailing List
  E-mail address:
  • North America Vietnamese Wake Up Tour 2015

    Last year, seven Plum Village monastics successfully went on the road to reach Vietnamese youth in North America. They'd like to make this happen again in 2015.
    Please support the fundraising campaign here.

  • Upgrading the Mindfulness Bell Magazine

    Your support will help us to make sure the Mindfulness Bell is accessible to Sangha members around the world – online and in print – as a medium to sustain our community’s essence of brotherhood and sisterhood, and to nourish each other on the path of practice. Read more >>

Follow Us

 
Bạn đang ở: Trang chủ Sinh Hoạt Làm việc cộng đồng Ngày làm việc cộng đồng (15/12/2012)

Ngày làm việc cộng đồng (15/12/2012)

Đây là ngày làm việc cộng đồng cuối cùng trong năm 2012
Loại sự kiện
  • Ngày làm việc cộng đồng
Thời gian 15/12/2012
từ 08:45 đến 16:00
Điện thoại liên hệ 760-291-1003 x 100
Thêm sự kiện vào lịch vCal
iCal

Quý vị và các bạn thân mến,

Chúng tôi xin mời Quý vị và các bạn đến tham gia làm việc cộng đồng với chúng tôi một lần nữa vào ngày thứ Bảy 15 tháng 12 năm 2012.

Xin nhớ mang bao tay để làm việc

Chúng ta sẽ bắt đầu tập họp lúc 8:45 sáng bên ngoài phòng ăn Xóm Trong Sáng để hát một số bài hát và chia thành nhóm. Sẽ có một thời nghỉ giải khát và dùng đồ ăn nhẹ vào khoảng 11 giờ. Đến 12 giờ 30 sẽ có buổi ăn trưa picnic. Vào buổi chiều lúc 3 giờ sẽ có một buổi nghe Pháp thoại DVD của Sư Ông Làng Mai dành cho quý vị nào muốn ở lại để nghe.

9:00am Làm việc cộng đồng
11:00 Nghỉ giải khát
11:15 Tiếp tục làm việc
12:30pm Ăn trưa picnic
3:00 Nghe DVD pháp thoại của Sư Ông Làng Mai

 

Nếu quý vị và các bạn muốn biết thêm về thiền làm việc, xin bấm vào đây: Thiền Làm Việc 

Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã hoan hỷ cúng dường thời gian và năng lực cho Tu viện Lộc Uyển.

được ắp xếp dưới: