Bạn đang ở: Trang chủ Sinh Hoạt Làm việc cộng đồng KHÔNG có ngày làm việc cộng đồng (24/5/2014)

KHÔNG có ngày làm việc cộng đồng (24/5/2014)

Loại sự kiện
  • Ngày làm việc cộng đồng
Thời gian 24/05/2014
từ 08:45 đến 16:00
Địa điểm Tu Viện Lộc Uyển
Điện thoại liên hệ 760-291-1003 x 100
Thêm sự kiện vào lịch vCal
iCal

 

Ngày làm việc cộng đồng hôm nay đã được hủy bỏ - xin lỗi quý vị

được ắp xếp dưới: