Join our Mailing List
  E-mail address:
  • North America Vietnamese Wake Up Tour 2015

    Last year, seven Plum Village monastics successfully went on the road to reach Vietnamese youth in North America. They'd like to make this happen again in 2015.
    Please support the fundraising campaign here.

  • Upgrading the Mindfulness Bell Magazine

    Your support will help us to make sure the Mindfulness Bell is accessible to Sangha members around the world – online and in print – as a medium to sustain our community’s essence of brotherhood and sisterhood, and to nourish each other on the path of practice. Read more >>

Follow Us

 
Bạn đang ở: Trang chủ Sinh Hoạt Chánh Niệm Căn Bản - Khóa thực tập

Chánh Niệm Căn Bản - Khóa thực tập

Giới thiệu về Chánh Niệm căn bản cho người mới thực tập
Loại sự kiện
  • Course
Thời gian 27/05/2011 21:00 đến
29/05/2011 22:00
Địa điểm Xóm Vững Chãi, TVLU
Tên liên hệ
Điện thoại liên hệ (760)-291-1003 x100
Thêm sự kiện vào lịch vCal
iCal

 

Quý vị và các bạn muốn tu học Chánh Niệm nhưng không nắm chắc phải bắt đầu từ đâu và theo đường lối nào để thực tập? Mời quý vị và các bạn hãy tham gia chương trình Thực Tập Thiền Căn Bản do chúng tôi hướng dẫn theo truyền thống Làng Mai.

Vào cuối tuần này, chúng ta sẽ làm quen với những thực tập căn bản về Ngồi Thiền, Thiền ĐiChánh Niệm trong đời sống hàng ngày. Chúng ta sẽ có buổi Giới thiệu về Thiền, Tham vấn với các vị Giáo Thọ và Pháp đàm. Dịp cuối tuần này là kỳ đầu tiên của một loạt cuối tuần tiếp theo, được tổ chức song song với lịch trình Tu Học tổng quát (ở lại cuối tuần) của tu viện.

Quý vị sẽ có nhiều cơ hội theo học các khóa tu Cuối tuần có Chủ đề Theme Weekends này

 
.

 

được ắp xếp dưới: