Join our Mailing List
  E-mail address:
  • North America Vietnamese Wake Up Tour 2015

    Last year, seven Plum Village monastics successfully went on the road to reach Vietnamese youth in North America. They'd like to make this happen again in 2015.
    Please support the fundraising campaign here.

  • Upgrading the Mindfulness Bell Magazine

    Your support will help us to make sure the Mindfulness Bell is accessible to Sangha members around the world – online and in print – as a medium to sustain our community’s essence of brotherhood and sisterhood, and to nourish each other on the path of practice. Read more >>

Follow Us

 
Bạn đang ở: Trang chủ Sinh Hoạt

Sinh Hoạt sắp đến

Dưới đây là chương lịch tổng quát về các Khóa tu thường niên, Khóa tu đặc biệt, Khóa tu cuối tuần có chủ đề, Khóa học, Sinh họat đặc biệt, Ngày làm việc cộng đồng, và các Ngày Quán niệm (Chủ nhật và Thứ Năm).

Quý vị có thể tìm thấy các sinh hoạt đã phổ biến trong chương lịch dưới đây hoặc ở cột bên trái.

Days of Mindfulness 2014: March - June.

Children's program 2014.

2014 Retreats.

Ngày Gói Bánh Chưng tại Lộc Uyển (14/2/2014)

Bánh Chưng và Bánh Tét là hai loại bánh đặc biệt thường thấy trong các ngày Tết Việt Nam. Để chuẩn bị cho Tết Ất Mùi, xin mời quý vị và các bạn đến tham dự ngày gói bánh chưng của Lộc Uyển

Xem thêm

Chương Trình Mừng Tết Ất Mùi tại Lộc Uyển (18/2-22/2 & 1/3/2015)

Kính mời quý vị và bằng hữu đến tham dự các sinh hoạt đón mừng Năm Mới Ất Mùi tại Lộc Uyển (Year of the Sheep)

Xem thêm

Khóa Tu Wake Up 2015 (1-5/4/2015)

Khóa Tu dành cho người lớn trẻ tuổi (18-35)

Xem thêm

Các thao tác trên Tài liệu