Bạn đang ở: Trang chủ Sinh Hoạt Sinh Hoạt Đặc Biệt Ngày Tưởng Niệm cố TT Giác Thanh - vị trụ trì đầu tiên TVLU (17-19/10/2014)

Ngày Tưởng Niệm cố TT Giác Thanh - vị trụ trì đầu tiên TVLU (17-19/10/2014)

Thực tập quay về với bản thân và tổ tiên tâm linh
Loại sự kiện
  • Cuối Tuần có Chủ Đề
Thời gian 17/10/2014 14:00 đến
19/10/2014 15:30
Địa điểm Tu viện Lộc Uyển
Tên liên hệ
Điện thoại liên hệ 760-291-1003 ext 100
Thêm sự kiện vào lịch vCal
iCal

 

Tăng thân bốn chúng Tu ​​Viện Lộc Uyển sẽ tổ chức hai ngày tu học cuối tuần đặc biệt để tưởng niệm Thầy Giác Thanh, vị trụ trì đầu tiên của Tu Viện. Đồng thời, chúng ta sẽ cúng giỗ tổ tiên tâm linh và tổ tiên đất đai của vùng này. Chúng ta sẽ có những buổi Pháp thoại, ngồi thiền, tụng niệm và các sinh hoạt khác trong suốt khóa tu.

Mời quý vị, các bạn và gia đình đến tham dự hai ngày cuối tuần này với chúng tôi, bắt đầu từ chiều thứ Sáu và kết thúc vào chiều chủ nhật.

Quý vị có thể tùy hỷ cúng dường với tất cả tấm lòng

 

Di ảnh Thượng Tọa Thích Giác Thanh và điếu văn của Sư Ông Làng Mai

 

Ghi danh trực tuyến:

Dorm Accommodation

Tent Accommodation


Bấm vào đây để xem hình ảnh: Ngày tưởng niệm cố TT Giác Thanh năm 2012

Bấm vào đây để đọc tập thơ Cát Bụi Thời Gian của Thầy Giác Thanh

 

 

.

được ắp xếp dưới: