Bạn đang ở: Trang chủ Sinh Hoạt Sinh Hoạt Đặc Biệt Truyền Năm Giới Thực Tập Chánh Niệm (7/4/2013)

Truyền Năm Giới Thực Tập Chánh Niệm (7/4/2013)

Thời gian 07/04/2013
từ 11:00 đến 21:30
Địa điểm Tu viện Lộc Uyển
Tên liên hệ
Điện thoại liên hệ 760-291-1003 ext 100
Thêm sự kiện vào lịch vCal
iCal


Sau đây là một vài chi tiết để quý vị và các bạn nghiên cứu và thảo luận trước khi chính thức thọ nhận Năm Giới Thực Tập Chánh Niệm.

Năm Giới Thực Tập Chánh Niệm tiêu biểu cho giáo pháp cơ bản của Bụt về vấn đề tâm linh và đạo đức toàn cầu. Đây là một biểu hiện cụ thể về Tứ Diệu Đế và Bát Chánh Đạo, con đường của sự hiểu biết đúng đắn và tình yêu thương đích thực, dẫn đến sự trị liệu, chuyển hóa, và mang hạnh phúc đến cho chính mình và cho thế giới. Thực tập Năm Giới để trau dồi tuệ giác Tương tức, Chánh kiến, để có thể loại bỏ sự kỳ thị, không khoan dung, giận dữ, sợ hãi, và tuyệt vọng. Nếu chúng ta sống theo Năm Giới Thực Tập Chánh Niệm là chúng ta đang đi trên con đường của một vị Bồ Tát. Khi biết như vậy, chúng ta không đánh mất mình trong sự rối loạn trong cuộc sống hiện tại và những nỗi sợ hãi về tương lai.

Để chuẩn bị thọ nhận Năm Giới, chúng tôi khuyến khích bạn:


Nghiên cứu Năm Giới, bao gm đọc For a Future to Be Possible

Bắt đầu thực tập Năm Giới trong cuộc sống hàng ngày của bạn

Tìm một Tăng thân địa phương find a local Sangha để hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày của bạn
Điền vào mẫu đơn fill out an application form và gửi cho chúng tôi trước 29 March

Tham dự những ngày cuối tuần từ Thứ Sáu, 05 April - Chủ nhật, 07 April, để chuẩn bị thọ nhận Năm Giới Thực Tập Chánh Niệm

Here you can read the full text of the Five Mindfulness Trainings.

Năm Giới Thực Tập Chánh Niệm (tiếng Việt)

Trong năm 2013, chúng tôi cũng sẽ cung cấp một buổi lễ truyền giới trong Khóa tu 5 ngày 5 (Wake Up Retreat - người trẻ tuổi đến 35 năm tuổi; Khóa tu cho Người Da Màu và Khóa tu Gia đình) và trong các Khóa Tu trong dịp Sư Ông Làng Mai có mặt tại Lộc Uyển được trong tháng October  Retreats offered during our Teachers visit in October.

.