Join our Mailing List
  E-mail address:
  • North America Vietnamese Wake Up Tour 2015

    Last year, seven Plum Village monastics successfully went on the road to reach Vietnamese youth in North America. They'd like to make this happen again in 2015.
    Please support the fundraising campaign here.

  • Upgrading the Mindfulness Bell Magazine

    Your support will help us to make sure the Mindfulness Bell is accessible to Sangha members around the world – online and in print – as a medium to sustain our community’s essence of brotherhood and sisterhood, and to nourish each other on the path of practice. Read more >>

Follow Us

 
Bạn đang ở: Trang chủ Sinh Hoạt Thứ Nӑm Quán Niệm

Thứ Nӑm Quán Niệm

Ngày Quán Niệm Thứ Năm là ngày mở cửa để công chúng vào thực tập với các tu sĩ và cư sĩ của tu viện. Ngày này bắt đầu bằng một bài pháp thoại (đã được ghi lại) của Sư Ông Thích Nhất Hạnh trong thiền đường Thái Bình Dương lúc 9 giờ sáng. Chúng ta sẽ đi thiền hành, xuống Xóm Trong Sáng để tham dự các sinh hoạt như Pháp đàm và Ăn trưa trong chánh niệm. Xin vui lòng xem lại trang Sinh Hoạt để xác minh vì đôi khi Ngày Quán Niệm Thứ Năm bị hủy bỏ vì đang có khóa tu trong tuần. Quý vị không cần ghi danh để tham dự và có thể tùy hỷ cúng dường.
Thứ Năm - Ngày Quán Niệm (29/1/2015) 29/01/2015 from 08:30 to 15:05 Tu Viện Lộc Uyển,
.. thở ra, miệng mỉm cười