Bạn đang ở: Trang chủ Sinh Hoạt Thứ Nӑm Quán Niệm

Thứ Nӑm Quán Niệm

Ngày Quán Niệm Thứ Năm là ngày mở cửa để công chúng vào thực tập với các tu sĩ và cư sĩ của tu viện. Ngày này bắt đầu bằng một bài pháp thoại (đã được ghi lại) của Sư Ông Thích Nhất Hạnh trong thiền đường Thái Bình Dương lúc 9 giờ sáng. Chúng ta sẽ đi thiền hành, xuống Xóm Trong Sáng để tham dự các sinh hoạt như Pháp đàm và Ăn trưa trong chánh niệm. Xin vui lòng xem lại trang Sinh Hoạt để xác minh vì đôi khi Ngày Quán Niệm Thứ Năm bị hủy bỏ vì đang có khóa tu trong tuần. Quý vị không cần ghi danh để tham dự và có thể tùy hỷ cúng dường.
Thứ Năm - Ngày Quán Niệm (23/1/2014) 23/01/2014 from 08:30 to 20:05 Tu Viện Lộc Uyển,
.. thở ra, miệng mỉm cười
KHÔNG CÓ Ngày Thứ Năm Quán Niệm (1/1/2015) 01/01/2015 from 08:30 to 16:05 Tu Viện Lộc Uyển,
Không có Ngày Quán Niệm - HÔM NAY là 30 TẾT ! (30/1/2014) 30/01/2014 from 15:00 to 23:30 Tu Viện Lộc Uyển,
Không có Ngày Thứ Năm Quán Niệm vì hôm nay là ngày 30 Tết Giáp Ngọ - Mời Quý vị và các bạn xem lại chương lịch các sinh hoạt Tết sau đây
Thứ Năm - Ngày Quán Niệm (13/2/2014) 13/02/2014 from 08:30 to 21:30 Tu Viện Lộc Uyển,
Năm mới ta cũng mới
Thứ Năm - Ngày Quán Niệm (6/2/2014) 06/02/2014 from 08:30 to 20:05 Tu Viện Lộc Uyển,
KHÔNG CÓ Ngày Thứ Năm Quán Niệm (25/12/2014) 25/12/2014 from 08:30 to 16:05 Tu Viện Lộc Uyển,