Join our Mailing List
  E-mail address:
  • North America Vietnamese Wake Up Tour 2015

    Last year, seven Plum Village monastics successfully went on the road to reach Vietnamese youth in North America. They'd like to make this happen again in 2015.
    Please support the fundraising campaign here.

  • Upgrading the Mindfulness Bell Magazine

    Your support will help us to make sure the Mindfulness Bell is accessible to Sangha members around the world – online and in print – as a medium to sustain our community’s essence of brotherhood and sisterhood, and to nourish each other on the path of practice. Read more >>

Follow Us

 
Bạn đang ở: Trang chủ Sinh Hoạt Thứ Nӑm Quán Niệm KHÔNG CÓ Ngày Thứ Năm Quán Niệm (8/1/2015)

KHÔNG CÓ Ngày Thứ Năm Quán Niệm (8/1/2015)

Thứ Năm Quán Niệm sắp đến nhằm ngày 15/1/2015
Loại sự kiện
  • Ngày Quán Niệm
Thời gian 08/01/2015
từ 08:30 đến 16:05
Địa điểm Tu Viện Lộc Uyển
Thêm sự kiện vào lịch vCal
iCal

 

Chúng tôi vừa xong Khóa tu 6 ngày nên hôm nay không có Ngày Thứ Năm Quán Niệm. Ngày Chủ Nhật 18/1/2015 cũng vậy.

được ắp xếp dưới: