Bạn đang ở: Trang chủ Sinh Hoạt Thứ Nӑm Quán Niệm Thứ Năm - Ngày Quán Niệm (6/2/2014)

Thứ Năm - Ngày Quán Niệm (6/2/2014)

Loại sự kiện
  • Ngày Quán Niệm
Thời gian 06/02/2014
từ 08:30 đến 20:05
Địa điểm Tu Viện Lộc Uyển
Tên liên hệ
Điện thoại liên hệ 760-291-1003 x 100
Thêm sự kiện vào lịch vCal
iCal

Tất cả các Ngày Quán Niệm đều được mở cửa cho công chúng vào thực tập cùng với các xuất sĩ và cư sĩ.

Xin có mặt lúc 8:45 am trong Thiền đường TBD. Chúng tôi hy vọng quý vị sẽ tham dự mọi sinh hoạt được ấn định trong ngày.

9:00 am Pháp thoại
Thiền hành
Pháp đàm
12:30pm Ăn trưa im lặng
2:00 Kết thúc


Bấm vào
Chỉ Dẫn để xem đường đến Tu Viện
Quý vị không cần ghi tên và có thể tùy hỷ cúng dường.

được ắp xếp dưới: