Bạn đang ở: Trang chủ Sinh Hoạt Thứ Nӑm Quán Niệm Ngày Thứ Năm Quán Niệm - Thanksgiving (28/11/13)

Ngày Thứ Năm Quán Niệm - Thanksgiving (28/11/13)

Hôm nay là ngày Lễ Thanksgiving
Loại sự kiện
  • Ngày Quán Niệm
Thời gian 28/11/2013
từ 08:30 đến 20:05
Địa điểm Tu Viện Lộc Uyển
Tên liên hệ
Điện thoại liên hệ 760-291-1003 x 100
Thêm sự kiện vào lịch vCal
iCal

Tất cả các Ngày Quán Niệm đều được mở cửa cho công chúng vào thực tập cùng với các xuất sĩ và cư sĩ.

Chúng tôi hy vọng quý vị và các bạn có thể đến với chúng tôi trong ngày Quán Niệm đặc biệt này để chúng ta kỷ niệm thời điểm hiện tại, cảm tạ các điều kiện đang có và những người đã làm cho cuộc sống chúng ta được tốt đẹp như ngày hôm nay.

Xin quý vị và các bạn mang theo một thức ăn chay để chia sẻ trong bữa ăn trưa potluck của chúng ta.

Xin có mặt lúc 8:45 am trong thiền đường TBD. Chúng tôi hy vọng quý vị sẽ tham dự mọi sinh hoạt được ấn định trong ngày.

9:00 am Nghe DVD pháp thoại của Sư Ông Làng Mai tại thiền đường TBD
Thiền hành (kết thúc tại Xóm Trong Sáng)
Làm Lễ Thanksging tại Rừng Sồi - Tri ân tổ tiên đất đai
12:30pm Ăn trưa potluck tại Xóm Trong Sáng


Bấm vào
Chỉ Dẫn để xem đường đến Tu Viện
Quý vị không cần ghi tên và có thể tùy hỷ cúng dường.

được ắp xếp dưới: