Join our Mailing List
  E-mail address:
  • North America Vietnamese Wake Up Tour 2015

    Last year, seven Plum Village monastics successfully went on the road to reach Vietnamese youth in North America. They'd like to make this happen again in 2015.
    Please support the fundraising campaign here.

  • Upgrading the Mindfulness Bell Magazine

    Your support will help us to make sure the Mindfulness Bell is accessible to Sangha members around the world – online and in print – as a medium to sustain our community’s essence of brotherhood and sisterhood, and to nourish each other on the path of practice. Read more >>

Follow Us

 
Bạn đang ở: Trang chủ Sinh Hoạt Thứ Nӑm Quán Niệm Ngày Thứ Năm Quán Niệm - Lễ Tạ Ơn (27/11/2014)

Ngày Thứ Năm Quán Niệm - Lễ Tạ Ơn (27/11/2014)

Ngày Thanksgiving trong chánh niệm - Có lòng biết ơn là có hạnh phúc
Loại sự kiện
  • Ngày Quán Niệm
Thời gian 27/11/2014
từ 08:30 đến 14:05
Địa điểm Tu Viện Lộc Uyển
Tên liên hệ
Điện thoại liên hệ 760-291-1003 x 100
Thêm sự kiện vào lịch vCal
iCal

Tất cả các Ngày Quán Niệm đều được mở cửa cho công chúng vào thực tập cùng với các xuất sĩ và cư sĩ.

Chúng tôi hy vọng quý vị và các bạn sẽ đến với chúng tôi trong ngày Quán Niệm đặc biệt này để cử hành lễ Thanksgiving; cảm ơn các điều kiện hạnh phúc chúng ta đang có và những ai đã cho chúng ta cuộc sống an lạc ngày hôm nay.

Xin có mặt lúc 8:45 am trong thiền đường TBD. Chúng tôi hy vọng quý vị sẽ tham dự mọi sinh hoạt được ấn định trong ngày.

9:00 am Nghe Pháp thoại
Thiền hành
11:30am Lễ Thanksging tại Rừng Sồi - Tạ ơn Tổ tiên Đất đai
12:30pm Ăn trưa


Bấm vào
Chỉ Dẫn để xem đường đến Tu Viện

Quý vị không cần ghi tên và có thể tùy hỷ cúng dường.

được ắp xếp dưới: