Bạn đang ở: Trang chủ Sinh Hoạt Thứ Nӑm Quán Niệm Thứ Năm - Lễ Thọ Giới Sa Di (18/12/2014)

Thứ Năm - Lễ Thọ Giới Sa Di (18/12/2014)

Loại sự kiện
  • Ngày Quán Niệm
Thời gian 18/12/2014
từ 08:30 đến 14:00
Địa điểm Tu Viện Lộc Uyển
Tên liên hệ
Điện thoại liên hệ 760-291-1003 x 100
Thêm sự kiện vào lịch vCal
iCal

Mời quý vị đến tham dự Lễ Thọ Giới Sa Di được tổ chức lần đầu tiên tại Tu Viện Lộc Uyển vào ngày Thứ Năm 18/12/2014. Sự kiện quan trọng này nhằm thể hiện sự tiếp nối tình thương và công việc của Sư Ông Làng Mai trong các trung tâm thiền tập thuộc truyền thống Làng Mai. Xin có mặt tại thiền đường Thái Bình Dương lúc 8:45 sángđể bắt đầu buổi lễ lúc 9:00.

9:00 am Lễ Thọ Giới Sa Di
Thiền hành
12:30pm Ăn trưa im lặng
2:00 Kết thúc

 

Quý vị không cần ghi tên và có thể tùy hỷ cúng dường.

Bấm vào Chỉ Dẫn để xem đường đến Tu Viện

được ắp xếp dưới: