Join our Mailing List
  E-mail address:
  • North America Vietnamese Wake Up Tour 2015

    Last year, seven Plum Village monastics successfully went on the road to reach Vietnamese youth in North America. They'd like to make this happen again in 2015.
    Please support the fundraising campaign here.

  • Upgrading the Mindfulness Bell Magazine

    Your support will help us to make sure the Mindfulness Bell is accessible to Sangha members around the world – online and in print – as a medium to sustain our community’s essence of brotherhood and sisterhood, and to nourish each other on the path of practice. Read more >>

Follow Us

 
Bạn đang ở: Trang chủ Sinh Hoạt Thứ Nӑm Quán Niệm Thứ Năm - Lễ Thọ Giới Sa Di (18/12/2014)

Thứ Năm - Lễ Thọ Giới Sa Di (18/12/2014)

Loại sự kiện
  • Ngày Quán Niệm
Thời gian 18/12/2014
từ 08:30 đến 14:00
Địa điểm Tu Viện Lộc Uyển
Tên liên hệ
Điện thoại liên hệ 760-291-1003 x 100
Thêm sự kiện vào lịch vCal
iCal

Mời quý vị đến tham dự Lễ Thọ Giới Sa Di được tổ chức lần đầu tiên tại Tu Viện Lộc Uyển vào ngày Thứ Năm 18/12/2014. Sự kiện quan trọng này nhằm thể hiện sự tiếp nối tình thương và công việc của Sư Ông Làng Mai trong các trung tâm thiền tập thuộc truyền thống Làng Mai. Xin có mặt tại thiền đường Thái Bình Dương lúc 8:45 sángđể bắt đầu buổi lễ lúc 9:00.

9:00 am Lễ Thọ Giới Sa Di
Thiền hành
12:30pm Ăn trưa im lặng
2:00 Kết thúc

 

Quý vị không cần ghi tên và có thể tùy hỷ cúng dường.

Bấm vào Chỉ Dẫn để xem đường đến Tu Viện

được ắp xếp dưới: