Join our Mailing List
  E-mail address:

Follow Us

 
Bạn đang ở: Trang chủ Sinh Hoạt Thứ Nӑm Quán Niệm Thứ Năm - Ngày Quán Niệm (4/9/2014)

Thứ Năm - Ngày Quán Niệm (4/9/2014)

Loại sự kiện
  • Ngày Quán Niệm
Thời gian 04/09/2014
từ 08:30 đến 14:00
Địa điểm Tu Viện Lộc Uyển
Tên liên hệ
Điện thoại liên hệ 760-291-1003 x 100
Thêm sự kiện vào lịch vCal
iCal

Tất cả các Ngày Quán Niệm đều được mở cửa cho công chúng vào thực tập cùng với các xuất sĩ và cư sĩ.

Xin có mặt trong thiền đường Thái Bình Dương lúc 8:45 am để sẵn sàng nghe Pháp thoại bắt đầu lúc 9:00 am. Chúng tôi hy vọng quý vị sẽ tham dự mọi sinh hoạt được ấn định trong ngày.

9:00 am Nghe DVD Pháp thoại của Sư Ông Làng Mai tại thiền đường lớn
Thiền hành (chấm dứt tại Xóm Trong Sáng)
Pháp đàm (Xóm Trong Sáng)
12:30pm Ăn trưa (Xóm Trong Sáng)
2:00 Kết thúc

 

Quý vị không cần ghi tên và có thể tùy hỷ cúng dường.

Bấm vào Chỉ Dẫn để xem đường đến Tu Viện

được ắp xếp dưới: