Join our Mailing List
  E-mail address:
  • North America Vietnamese Wake Up Tour 2015

    Last year, seven Plum Village monastics successfully went on the road to reach Vietnamese youth in North America. They'd like to make this happen again in 2015.
    Please support the fundraising campaign here.

  • Upgrading the Mindfulness Bell Magazine

    Your support will help us to make sure the Mindfulness Bell is accessible to Sangha members around the world – online and in print – as a medium to sustain our community’s essence of brotherhood and sisterhood, and to nourish each other on the path of practice. Read more >>

Follow Us

 
Bạn đang ở: Trang chủ Sinh Hoạt Truyền Năm Giới Thực Tập Chánh niệm (1/4/2012)

Truyền Năm Giới Thực Tập Chánh niệm (1/4/2012)

Đây là một cơ hội cho các bạn đã nghiên cứu và thảo luận với thân hữu hoặc Tăng thân địa phương, để chính thức tiếp nhận sự huấn luyện.
Thời gian 01/04/2012
từ 11:00 đến 12:30
Địa điểm Tu Viện Lộc Uyển
Tên liên hệ
Điện thoại liên hệ 760-291-1003 x 100
Thêm sự kiện vào lịch vCal
iCal

 

Năm Giới Thực Tập Chánh Niệm tiêu biểu cho quan điểm của Phật giáo đối với nền tâm linh và đạo đức toàn cầu. Năm Giới là biểu hiện cụ thể của giáo lý của Bụt về Tứ Diệu Đế và Bát Chánh Đạo, con đường của sự hiểu biết chân chính và tình yêu đích thực; dẫn đến sự chữa lành, chuyển hóa, và hạnh phúc cho chính mình và cho thế giới. Thực tập Năm Giới Chánh niệm Năm là nuôi dưỡng cái nhìn sâu sắc của tương tức, hoặc Chánh Kiến, có thể loại bỏ tất cả các phân biệt đối xử, không khoan dung, giận dữ, sợ hãi, và tuyệt vọng.

Nếu chúng ta sống theo Năm Giới Thực Tập Chánh niệm, là chúng ta đã đi trên con đường của một vị Bồ Tát. Khi đã biết mình đang đi trên con đường đó, chúng ta sẽ không tự đánh mất mình trong sự nhầm lẫn về cuộc sống hiện tại hoặc trong nỗi sợ hãi về tương lai.

Để tiếp nhận sự thực tập, chúng tôi khuyến khích các bạn:

Bấm vào Here you can read the full text of the Five Mindfulness Trainings.

Bấm vào đây để xem Năm Giới (tiếng Việt)