Bạn đang ở: Trang chủ Sinh Hoạt

Sinh Hoạt sắp đến

Dưới đây là chương lịch tổng quát về các Khóa tu thường niên, Khóa tu đặc biệt, Khóa tu cuối tuần có chủ đề, Khóa học, Sinh họat đặc biệt, Ngày làm việc cộng đồng, và các Ngày Quán niệm (Chủ nhật và Thứ Năm).

Quý vị có thể tìm thấy các sinh hoạt đã phổ biến trong chương lịch dưới đây hoặc ở cột bên trái.

Days of Mindfulness 2014: March - June.

Children's program 2014.

2014 Retreats.

Ngày lễ Giáng Sinh trong chánh niệm (24/12/2012)

Một dịp để chúng ta nuôi dưỡng ánh sáng của hiểu biết, trí tuệ, tình thương và hạnh phúc bên nhau

Xem thêm

Khóa Tu mùa lễ cuối năm (30/12/14 - 04/01/2015)

Các gia đình tâm linh chuẩn bị đón mừng năm mới

Xem thêm

Các thao tác trên Tài liệu