Hòa Bình Thế Giới Qua Sự Chuyển Hóa Tâm Linh (2010)

Viện Đại Học Massachussetts ở Boston tặng Sư Ông Thích Nhất Hạnh bằng cấp Tiến Sĩ Nhân Văn danh dự

Massa Letter.jpgThứ ba, 27 Tháng 7 2010 14:38 BBT (Làng Mai)

Ban Quản Trị Viện Đại Học Massachussetts ở Boston đã quyết định tặng Sư Ông bằng cấp Tiến Sĩ Nhân Văn danh dự (Doctor of Humane Letters, Honoris Causa). Trong lá thư viết ngày 9 tháng hai năm 2010, giáo sư J Keith Motley, viện trưởng Viện Đại Học Massachusetts đã báo tin ấy cho Sư Ông về dự lễ cấp phát văn bằng tại Viện được tổ chức ngày 04-06-2010.

Giáo sư Viện trưởng cho biết chính ông là người đưa đề nghị này lên ban Quản Trị Viện Đại Học và toàn ban đã yểm trợ đề nghị này để “thừa nhận công trình sáng giá của suốt một đời Thầy cho hòa bình thế giới qua sự chuyển hóa tâm linh.” (in recognition of your distinguished life’s work for world peace through spiritual transformation)

Viện Đại Học Massachusetts là Viện Đại Học Công Lập duy nhất ở Boston. Viện này nổi tiếng là có một hội đồng giáo thọ cấp bậc thế giới, một Viện Đại Học nổi tiếng về những khám phá trong các lĩnh vực đối phó với các vấn đề cư dân đô thị, về số lượng và phẩm chất sinh viên thành đạt, và về những chương trình nghiên cứu và học hỏi có khả năng đối phó với nhu cầu chuyên nghiệp và những mối quan tâm chức nghiệp của sinh viên, cũng như đáp ứng những nhu cầu xã hội toàn cầu, quốc gia và địa phương trong sự phát triển thông thoáng của cộng đồng và con người. Tên tắt của Viện Đại Học là UMass Boston. Sinh viên của viện có tới 35% là sinh viên quốc tế, nói trên 90 thứ tiếng, và sinh viên có gốc trên 140 quốc gia.

Trong số các vị từng được Viện cấp phát bằng tiến sĩ nhân văn danh dự của Viện, có tổng thống Barack Obama, hồi Tổng Thống còn làm thượng nghị sĩ.

Vì phải bận đi hướng dẫn khóa tu cho các thiền sinh Đức suốt cả tuần lễ vào đầu tháng Sáu, Sư Ông đã không thể về Boston để đáp lễ và cám ơn ban Quản Trị Viện Đại Học UMass. Sư Ông đã viết thư cám ơn giáo sư Viện trưởng và ban Quản Trị đã tỏ lòng thương yêu và tin cậy.

Xin bấm vào hình trên để xem Thư mời của Viện Đại Học Massachusetts