Bạn đang ở: Trang chủ Hình Ảnh Tăng Thân Thông cáo & Trích dẫn báo chí (Press Releases & Press Clips) Trích dẫn báo chí (Thích Nhất Hạnh) - Press Clips Thầy Thích Nhất Hạnh và Tu Viện Lộc Uyển dùng Năng Lượng Mặt Trời! (2007)

Thầy Thích Nhất Hạnh và Tu Viện Lộc Uyển dùng Năng Lượng Mặt Trời! (2007)

By Jennifer Joe
The Light Connection
“Tu viện Lộc Uyển đổi qua dùng năng lượng mặt trời là một cách để làm nhẹ bớt dấu chân chúng ta trên trái Đất và thể hiện được trách nhiệm và tình thương đối với Đất mẹ” - By Jennifer Joe, The Light Connection
Thầy Thích Nhất Hạnh và Tu Viện Lộc Uyển dùng Năng Lượng Mặt Trời! (2007)

Lễ chú nguyện và hiến dâng giàn biến điện

Trong khi trên thế giới đang chào mừng Ngày Hòa Bình quốc tế 21 September năm 2007, Thầy Thích Nhất Hạnh và 1000 thiền sinh đang dự khóa tu tại Tu Viện Lộc Uyển đã đến dự lễ đặt đá và khánh thành các giàn biến điện sẽ cung cấp 100% điện lực cải biến từ năng lượng mặt trời cho Tu Viện Lộc Uyển. “Tu viện Lộc Uyển đổi qua dùng năng lượng mặt trời là một cách để làm nhẹ bớt dấu chân chúng ta  trên trái Đất và thể hiện được trách nhiệm và tình thương đối với Đất mẹ”

Tuân theo lời dạy của Thầy Nhất Hạnh, họ đã thật sự dấn thân giải quyết các vấn đề môi trường đang hâm nóng địa cầu. Hệ thống các giàn biến điện Photovoltaic sẽ được hoàn tất vào tháng October. Do công ty Solar Inc. ở Sacramento thiết kế, hệ thống biến điện này sẽ có năng xuất 66-kilowatts, cung cấp điện lực đầy đủ cho Tu Viện trong vòng 25 năm. Dựa theo mức sử dụng điện lực hiện giờ của Tu Viện, dự án biến điện này sẽ loại trừ được 120 tấn khí CO 2 bị thải ra bầu khí quyển mỗi năm. Tất cả điện lượng đã sản xuất mà không sử dụng hết sẽ được chuyển lại giàn biến điện.

Read the original story