Thông điệp hòa bình - Ireland (2012)

tiếp xúc với chiều sâu của truyền thống tâm linh mình để tìm ra hướng đi cho một giải pháp hòa giải dân tộc bền vững.

Belfast Télégraph: Zen master offers advice for peace

PSN 20.04.2012 | Chuyển ngữ
Belfast Télégraph - Tuesday, 17 April 2012

Thiền sư Thích Nhất Hạnh, một thiền sư phật giáo Việt Nam có tên tuổi, đã khuyến khích các chính trị gia tại khu đồi Stormont (nơi có Tòa Nhà Quốc Hội Bắc Ái Nhĩ Lan) nên tiếp xúc với chiều sâu của truyền thống tâm linh mình để tìm ra hướng đi cho một giải pháp hòa giải dân tộc bền vững. Ngài đã nhắn nhủ như vậy trong buổi pháp thoại với những đại biểu Quốc Hội Ireland và những chính khách ngồi chật cả phòng họp tại Thượng Viện trong tòa nhà Quốc Hội Ireland nhân dịp Người thăm viếng xứ này.

Thiền sư năm nay đã 85 tuổi, nhưng vẫn không ngừng nghỉ đi khắp nơi hoằng pháp về pháp môn thiền chánh niệm và nhắc nhở mọi người luôn luôn nhớ an trú thân tâm trong hiện tại, chứ không tiếc nuối quá khứ hay mong cầu ở tương lai. Ngài nói : "Quá khứ đã qua rồi và tương lai thì chưa tới. Chỉ có sự sống trong hiện tại mà thôi."

Thiền sư nói rằng khả năng lắng nghe người khác là chìa khóa hòa giải, ngay cả khi đối diện với những kẻ đang giận dữ. Ngài còn nói rằng ngay cả những kẻ khủng bố cũng cần được lắng nghe. Sau khi chia sẻ một số kinh nghiệm bản thân với cử tọa trong khuôn khổ Quốc Hội, ngài đã tham dự thiền hành với khoảng 300 người xuyên qua khu đồi Stormont (bao quanh Quốc Hội).

Trong số các dân biểu tiếp đón Thiền sư trong tòa nhà biểu hiện cho sự phân quyền tại Ireland có bà Martina Anderson là Bộ Trưởng Phó Thủ Tướng (Junior minister) thuộc đảng đa số Sinn Fein. Bà Martina Anderson tiết lộ rằng bà đã thực hành thiền chánh niệm khi ở tù trong thời gian chiến tranh.

Thiền sư Nhất Hạnh, mà các đệ tử thường gọi một cách ưu ái bằng "Thầy", là một nhà văn đã sáng tác rất nhiều và ngài đã viết hơn 100 quyển sách liên quan đến các vấn đề tâm linh. Ngài đã bắt đầu được thế giới biết đến năm 1960 khi ngài vận động cho giải pháp hòa bình của cuộc chiến đang leo thang tại Việt Nam lúc bấy giờ. Năm 1967 ông Martin Luther King Jr đã đề nghị cho Thiền sư được trao giải thưởng Nobel về Hòa bình.

Hiện nay Thiền sư thường trú tại Tu viện Làng Mai ở miền nam nước Pháp. Ngài đã được hội Chánh niệm Ái Nhĩ Lan mời đến Belfast nên đã dành những ngày cuối của một tuần hoằng pháp tại Ireland để đến nơi này. Bà Bộ Trưởng Phó Thủ Tướng Anderson đã nói với Thiền sư rằng bà không thể tưởng tượng được rằng, sau khi được đọc sách của ngài khi ở tù, mà nay bà lại ở vai một thành viên chính phủ để đón tiếp ngài tại Stormont.

Bà còn nói "Chúng tôI đang ở trong giai đoạn kết thúc một cuộc tranh chấp. Do đó, chúng tôi cần phải tiếp thu những kỹ năng và văn hóa mới đồng thời có những phong cách suy nghĩ mới. Chúng tôi phải biết công nhận mỗi cá nhân với cái giá trị đặc trưng của nó mà không phân biệt tôn giáo, giới tính, khuynh hướng sinh lý, tuổi tác hay chủng tộc của họ. Chúng tôi phải biết đánh giá đúng mức mỗi cá nhân và vượt qua khỏi những khuôn mẫu cố định để giúp cho họ hòa nhập trong xã hội.

Một xã hội mà trong đó người công dân có thể phát huy toàn bộ tài năng, kể cả những người tật nguyền, những người bị xã hội ruồng bỏ hay những người đang rơi vào cảnh khốn cùng. Chúng tôi xin đa tạ "Thầy" đã đến Ireland với một thông điệp hòa bình. 

---------------- 

Chú giải của thầy Pháp Lai và cô Bridgeen, người Anh và Irish, tổ chức chuyến đi này cùng với Nhóm Chánh Niệm Ireland:

Chánh phủ Bắc Ireland biểu hiện cho sự phân quyền rất cân xứng giữa hai phe chống đối nhau: Thủ Tướng là thuộc phe Unioniste thân Anh thì Phó Thủ Tướng phải phe chống đối

Bà Martina Anderson thuộc phe chống đối đã ở tù 15 năm vì bị xem thuộc nhóm khủng bố. Trong thời gian nầy bà được đọc quyển Phép Lạ của Sự Tỉnh Thức của Thầy và được tận hưởng “múi quýt trong thời gian ở tù” mà thiền sư đã dạy Jim Forest, đã chuyển hóa và bây giờ là Phó Thủ Tướng.