Bạn đang ở: Trang chủ Hình Ảnh Tăng Thân Thông cáo & Trích dẫn báo chí (Press Releases & Press Clips) Tin tức, Thông báo - Press Releases Hình Ảnh & Kệ Truyền Đăng tại Tu Lộc Uyển - 2014

Hình Ảnh & Kệ Truyền Đăng tại Tu Lộc Uyển - 2014

25/05/2014

Mời bấm vào dưới đây để xem

Kệ Tuyền Đăng và hình ảnh Lễ Truyền Đăng (lúc 3 giờ chiều ngày 24/5/2014) tại Lộc Uyển

 

Lễ Truyền Đăng tại Lộc Uyển - 2014

Kệ Truyền Đăng - 2014

 


###