Bạn đang ở: Trang chủ Hình Ảnh Tăng Thân Thông cáo & Trích dẫn báo chí (Press Releases & Press Clips) Tin tức, Thông báo - Press Releases Chương Trình Thực Tập mới trong ngày Chủ Nhật

FOR IMMEDIATE RELEASE

Chương Trình Thực Tập mới trong ngày Chủ Nhật

children's program and hour with Dharma Teacher

Mùa Xuân này chúng ta sẽ có thêm nhiều chương trình để vui chơi và học tập
05/05/2012

 

Chương trình Trẻ em Sinh Hoạt Chủ Nhật sẽ được bắt đầu lại vào mùa xuân này, vào mỗi Chủ Nhật thứ nhất và thứ ba trong tháng. Chúng ta sẽ khuyến khích các em đi theo cha mẹ trong giờ thiền hành bắt đầu lúc 9 giờ mỗi sáng Chủ Nhật. Sau đó các em sẽ họp lại để vui chơi và thực tập dưới sự dìu dắt của các Thầy, Sư cô hoặc cư sĩ trong ban điều hành. Xin bấm vào Ngày Chủ Nhật Quán Niệm trong cột Upcoming Events để biết thêm chi tiết. Chương trình này sẽ bắt đầu vào Chủ Nhật 6 tháng 5, 2012

Thực tập với một vị Giáo thọ - Khóa tu học dành cho cư sĩ mùa an cư kết Đông vừa qua đã đem hiểu biết và lợi lạc đến cho rất nhiều người. Vì thế, chúng tôi sẽ tổ chức một lớp tu học mới để quý vị và các bạn mới đến Lộc Uyển có dịp hiểu biết thêm về truyền thống Làng Mai và cách thực tập. Chương trình học tập này sẽ được thực hiện vào Chủ Nhật đầu tiên mỗi tháng, lúc 3 giờ chiều, tại thiền đường Thái Bình Dương. Xin bấm vào Ngày Chủ Nhật Quán Niệm (đầu tháng) trong cột Upcoming Events để biết thêm chi tiết.

Chương trình này sẽ bắt đầu vào Chủ Nhật 6 tháng 5, 2012

###