FOR IMMEDIATE RELEASE

Nghe Pháp Thoại của Sư Ông - từ Làng Mai

Saturday, July 31st, from Plum Village

Do nhóm Trực Tuyến Quốc Tế của Làng Mai tổ chức
30/07/2010

Xin đón nghe pháp thoại của Sư Ông từ Làng Mai. Các pháp thoại này được phát trực tuyến trên mạng:

Chúng ta cũng có thể xem pháp thoại này trên iPhone hoặc iPad, trong Silverlight và Quicktime Player.

Quý vị nhớ điều chỉnh Volume Control của máy vi tính về phía tay trái để nghe Sư Ông (bên phải để nghe tiếng người thông dịch)

Xin vào lại trang này để đón nghe các bài Pháp thoại mới của Sư Ông.

###