Bạn đang ở: Trang chủ Hình Ảnh Tăng Thân Bằng Hữu Lộc Uyển Bằng Hữu Lộc Uyển xin chào mừng quý vị

Bằng Hữu Lộc Uyển xin chào mừng quý vị

Bằng Hữu Lộc Uyển tình nguyện hỗ trợ tu viện

Bằng Hữu Lộc Uyển được điều hành bởi một số cư sĩ và tu sĩ địa phương. Danh sách thành viên được mở rộng cho bất kỳ người nào đang tu tập theo truyền thống Làng Mai và muốn thực hiện lòng hảo tâm của mình thông qua việc tình nguyện hoặc cúng dường để giúp bảo quản Tu Viện Lộc Uyển. 

 

Quý vị có thể ghi danh ở đây sign up as a volunteer online – người điều hợp tình nguyện sẽ tiếp xúc với quý vị để biết thêm những tin tức cần thiết.

Xin cảm ơn quý vị !

 

Xem hình của một vài thành viên:  Friends of Deer Park

 

Giúp đỡ cách nào?Tôi sẽ làm gì?
 NGƯỜI CHÀO ĐÓN Chúng tôi cần người để chào đón và nói chuyện với người mới để bạn bè chúng ta trong những Ngày Quán Niệm
 THAM GIA NHÓM KIỂM SOÁT XOI MÒN Chúng tôi cần người để sửa chữa nhiều đường đất bị xoi mòn và đào các khu chứa nước trong mùa mưa.
 THAM GIA TĂNG THÂN TRỒNG TỈA

Chúng tôi cần người trồng tỉa và chăm sóc đất đai. Chúng tôi sẽ trồng các loại cây đia phương trên đất Lộc Uyển. Bấm vào đây để biết về Deer Park Plant Sangha  và bấm vào đây để xem các phương thức giúp đỡ here.

THAM GIA NHÓM SỬA CHỮA CƠ SỞ 

Chúng tôi cần người sửa chữa các ngôi nhà đã quá cũ. Chúng tôi có nhiều dự án bảo trì và sửa chữa.

CHUYÊN VIÊN Chúng tôi cần người có kinh nghiệm về máy chụp hình, video, và các dự án điều chỉnh video.
THAM GIA NHÓM CHĂM SÓC Y TẾ Chúng tôi cần người có khả năng y khoa để giúp đỡ và chăm sóc các thầy và sư cô ở Tu Viện Lộc Uyển.
NHÓM TỔ CHỨC SINH HOẠT Bằng Hữu Lộc Uyển rất thích gieo trồng niềm vui và hạnh phúc. Chúng tôi cần người biết tổ chức các sinh hoạt vui như ăn uống, tắm biển, v.v…

                         

   Bấm vào đây để ghi danh trực tuyến  online application

Chương lịch Ngày Làm Việc Cộng Đồng: Làm Việc Cộng Đồng

Để biết thêm về nhiệm vụ Bằng Hữu Lộc Uyển, Sứ mệnh

Để xem "Bốn Phương Thức Yểm Trợ", xin Bấm vào đây 

Chương trình Trồng Tỉa và Chăm sóc Cảnh quan 

Tìm hiểu và chăm sóc Cây Sồi trên đất Lộc Uyển 

Tình nguyện tham gia Tăng Thân Trồng Tỉa

Cần người có kinh nghiệm Xây cất, Sửa chữa và Bảo quản