Bạn đang ở: Trang chủ Hình Ảnh Tăng Thân Bằng Hữu Lộc Uyển Bốn Phương Thức Yểm Trợ

Bốn Phương Thức Yểm Trợ

Nuôi dưỡng tâm Phục Vụ

Tình nguyện và hỗ trợ Lộc Uyển
 

nhiều cách để quý vị có thể tình nguyện hỗ trợ Lộc Uyển.

1. Sự thực tập của quý vị -

 Điều quan trọng nhất quý vị có thể cống hiến cho Lộc Uyển sự tinh tấn thực tập của riêng mình. Lộc Uyển phụ thuộc vào các thiền sinh sống chánh niệm biến rác trong tâm họ thành hoa, khổ đau thành hạnh phúc. Quý vị cũng có thể đến tham gia thực tập với một tăng thân địa phương, tham dự các khóa tu Lộc Uyển, có mặt với chúng tôi trong những ngày Quán Niệm định kỳ. Xã hội chúng ta và tu viện Lộc Uyển sẽ được hưởng lợi từ những thành quả của sự thực tập của quý vị – bây giờ trong tương lai. Xin nhớ thưởng thức hơi thở chánh niệm và bước chân an lạc của mình.

2. Đăng ký vào Ngày Làm Việc cộng đồng cho Tu Viện Lộc Uyển -

Chúng tôi thỉnh thoảng tổ chức những ngày Thứ Bảy làm việc tập thể để bốn chúng có dịp tham gia làm việc trong chánh niệm và sự thoải mái, nhằm thực hiện một vài công tác chỉnh trang và sửa chữa cần thiết cho Lộc Uyển. Nếu quý vị muốn được thông báo về việc này, xin vui lòng ghi tên vào Join our mailing list: Deer Park - Local Friends.

3. Làm một tình nguyện viên trong gia đình Friends of Deer Park -

Nếu quý vị sống không xa Lộc Uyểnmuốn tham gia sâu sắc hơn trong việc chăm sóc bảo trì tu viện, quý vị có thể gia nhập vào gia đình Friends of Deer Park. Quý vị có thể tải xuống điền vào đơn tình nguyện volunteer sign-upĐ biết thêm tin tức về Friends of Deer Park, xin vui lòng liên hệ với Laura Hunter tại earthlover@sbcglobal.net

4. Cúng Dường Lộc Uyển -

Chi phí về tất cả các công tác bảo trì phát triển tu viện đều được trích từ Ngân Quỹ Tổng Quát của Lộc Uyển. Nếu quý vị muốn giúp tu chỉnh làm mới Lộc Uyển, bạn có thể đóng góp tịnh tài vào đây (bất kỳ số tiền lớn hay nhỏ) general donations.