Bạn đang ở: Trang chủ Hình Ảnh Tăng Thân Bằng Hữu Lộc Uyển Gia nhập Tăng thân Trồng Tỉa

Gia nhập Tăng thân Trồng Tỉa

Tình nguyện hỗ trợ Tăng thân Trồng Tỉa

 

Tình nguyện tham gia Tăng thân Trồng Tỉa

Công việc làm vườn và cảnh quan (landscaping) tại Tu viện Lộc Uyển cần nhiều tình nguyện viên để giúp đỡ. Có rất nhiều cách để mọi người có thể trau giồi thiền tập thông qua sự hợp tác làm việc với Tăng thân. Mọi tình nguyện viên ở mọi lứa tuổi và chuyên môn sẽ được chúng tôi vui mừng đón nhận.

Cơ hội để hỗ trợ Tăng thân

Chúng ta thường gặp nhau vào ngày thứ Bảy chót của mỗi tháng. Nếu quý bạn muốn biết thêm thông tin hoặc muốn được thông báo thường xuyên Ngày làm Việc cộng đồng, xin liên hệ với điều hợp viên tình nguyện viên tại deerparkhappyhelpers@gmail.com hoặc vào xem danh sách Ngày Làm Việc Cộng Đồng. Chúng tôi luôn luôn cần tình nguyện viên để giúp Tăng thân Trồng tỉa, để duy trì và chăm sóc các loài thảo mộc và môi sinh của Lộc Uyển. Sau đây là một vài lãnh vực chuyên môn mà chúng tôi đặc biệt cần đến.

Nhưng ngay cả khi bạn không có kiến thức chuyên môn, chúng tôi vẫn vui mừng đón tiếp lòng hão tâm của bạn. Chúng ta sẽ cùng nhau học hỏi khi làm việc chung với nhau.

Chúng tôi đang tìm kiếm những bạn có kinh nghiệm hoặc muốn tìm hiểu về các kỹ năng và kiến thức sau đây:

  •  Kế hoạch thủy lợi, lập chương trình, và bảo trì.
  • Phát triển giáo dục về vật liệu, viết văn, điều hợp viên cho các hội thảo của chúng tôi dành cho du khách và người địa phương về môi trường thiên nhiên tại Lộc Uyển.
  • Làm vườn để trồng và duy trì các loại thực vật bản địa California.
  • Kiến thức về dân bản địa của thung lũng Lộc Uyển.
  • Làm vườn để trồng và chăm sóc rau, quả, vườn cây ăn trái.
  • Thu hoạch nước mưa, phòng chống xói mòn
  • Biên tập viên (editor)
  • Nhiếp ảnh gia
  • Viết thư pháp (Calligrapher)