Bạn đang ở: Trang chủ Hình Ảnh Tăng Thân Bằng Hữu Lộc Uyển Xây cất, Sửa chữa và Bảo quản

Xây cất, Sửa chữa và Bảo quản

Cần sự hỗ trợ của các bạn có kỹ năng chuyên môn

Quý bạn thân mến,

Chúng tôi rất cần sự hỗ trợ của các bạn có kỹ năng về xây dựng, sửa chữa và bảo trì cơ sở.

Có rất nhiều cơ sở tại tu viện Lộc Uyển hiện đang cần được sửa chữa và bảo trì. Nếu quý bạn có những khả năng chuyên môn này và sẵn sàng đóng góp giúp đỡ tu viện, xin vui lòng liên lạc với điều hợp viên chúng tôi để biết thêm chi tiết - deerparkhappyhelpers@gmail.com .

 

Chúng tôi đang thiết lập một danh sách các công tác cần thực hiện và sẽ thông báo sau