Bạn đang ở: Trang chủ Hình Ảnh Tăng Thân Blogs Lộc Uyển mới nhất

Blogs Lộc Uyển mới nhất

Napas Masuk, Napas Keluar - Thở vào, Thở ra

Napas Masuk, Napas Keluar - Thở vào, Thở ra

Bốn ngày thực tập với khoảng 400 cư sĩ đến từ nhiều đảo của Indonesia

Xem thêm

Mười Bốn Câu Kệ Chỉ Quán

Mười Bốn Câu Kệ Chỉ Quán

Đôi cánh của thiền tập: dừng lại và nhìn sâu với niềm vui và sáng tạo.

Xem thêm

Thở vào, Thở ra – Một Tuần ở Las Vegas

Thở vào, Thở ra – Một Tuần ở Las Vegas

Thực tập trong sự hòa hợp - bất kỳ ở đâu. Thầy Pháp Hộ tường trình về một tuần thực tập ở Las Vegas.

Xem thêm

Đến Delhi, Khóa Tu ở Dehradun

Sư Ông và Tăng Đoàn Quốc Tế Làng Mai đã đến Ấn Độ trong chuyến hoằng pháp dài hơn một tháng. Chuyến đi bắt đầu tuần này với mội buổi tiếp tân và họp báo ở Delhi. Tiếp đó, Tăng Đoàn đi xe lửa đến Dehradun để hướng dẫn khóa tu đầu tiên về Chánh Niệm trong ngành Giáo Dục tại Trường Trung học Doon.

Xem thêm

Một Tuần ở Rio

Một Tuần ở Rio

Những sinh hoạt tuần vừa qua gồm một buổi họp mặt với các em thanh thiếu niên trong khu huấn luyện thể thao của một trung tâm quân sự.

Xem thêm

Những Dấu Chân trên Ipanema

Những Dấu Chân trên Ipanema

Hai thầy Pháp Hải và Pháp Lưu đã bắt đầu một chuyến hướng dẫn ba tuần lễ tại Brazil. Mấy ngày đầu ở đây quý thầy chia sẻ tại Rio de Janeiro, nơi giáo pháp của Bụt đã bắt đầu chớm nở trong một số Tăng Thân địa phương.

Xem thêm

Trang Giao Lưu của Tăng Thân Lộc Uyển

Trang Giao Lưu của Tăng Thân Lộc Uyển

Trên trang web này, tứ chúng trong Tăng Thân Lộc Uyển có thể chia sẻ những kinh nghiệm và ý kiến của mình khi áp dụng thực tập chánh niệm vào đời sống hằng ngày.

Xem thêm

Các thao tác trên Tài liệu