Bạn đang ở: Trang chủ Hình Ảnh Tăng Thân Blogs Lộc Uyển mới nhất

Blogs Lộc Uyển mới nhất

Chuyến hoằng pháp Việt Wake Up 2015 tại Bắc Mỹ - Đón Mừng Sự Sống

Việt Wake Up 2015 - Khóa Tu Chánh Niệm: Đón Mừng Sự Sống - Celebrating Life

Xem thêm

Công tác Xây Cất Ni Xá tại Xóm Trong Sáng đang tiến hành tốt đẹp!

Tu viện Lộc Uyển rất cần sự hỗ trợ của quý vị và các bạn để hoàn thành dự án Xây Cất Ni Xá trước mùa đông.

Xem thêm

Thông điệp của Chư Tổ: Chuyển hóa sợ hãi – Xây dựng tình thâm

Thầy ở Viện Phật Học Ứng Dụng châu Âu: Nghe Thầy kể chuyện về buổi Pháp thoại công cộng cho hơn 11.000 người tại chùa Bemeosa – Busan – Korea ngày 10.05.2013

Xem thêm

Trà trong Thư Pháp - Ontario, Canada 2013

Khóa tu cho giáo chức tại đại học Brock (11-16/08/2013), Ontario, Canada

Xem thêm

Điểm đến của nền giáo dục hiện đại - Toronto, Canada

Điểm đến của nền giáo dục hiện đại

Xem thêm

Lời mai đây cao ngút Trường Sơn - Sư Ông TNH bình thơ

Thầy Nhất Hạnh bình thơ đêm Giao thừa Nhâm Dần - Quý Tỵ

Xem thêm

Hình ảnh Lễ Truyền Đăng 2012 tại TVLU - Lamp Transmission at DP

Lễ Truyền Đăng tại Lộc Uyển thuộc Đại Giới Đàn "Tình Huynh Đệ"

Xem thêm

Google và Tuệ giác của Thiền sư Thích Nhất Hạnh

Các tập đoàn công nghệ toàn cầu đang tìm cách ứng dụng sự thực tập chánh niệm và thiền định vào hoạt động của mình để có được hạnh phúc và sự phát triển bền vững.

Xem thêm

Các thao tác trên Tài liệu