Bạn đang ở: Trang chủ Hình Ảnh Tăng Thân Chương Lịch các Khóa Tu tại Tu Viện Lộc Uyển năm 2014

TIN TỨC - THÔNG BÁO

Chương Lịch các Khóa Tu tại Tu Viện Lộc Uyển năm 2014

05/08/2013

Khóa tu trong năm 2013-2014:

Nov 22/13 - Feb 23/14 :  An Cư Kiết Đông (90 ngày thực tập)

Khóa tu trong năm 2014:

March 19 - 23  :        Hội thảo của Tăng thân Giáo thọ Bắc Mỹ - Bốn chúng Giáo thọ theo Truyền thống Làng Mai – không đón nhận người ngoài

April 11 - 13  :          Bảo vệ Đất Mẹ – Khóa tu cuối tuần có chủ đề

April 25 - 27 :           Khóa tu Thiền & Giáo dục

May 16 - 18  :           Tuần lễ Phật Đản

May 28 - June 1  :     Wake Up – Khóa tu cho người lớn trẻ tuổi (18-35 tuổi)

June 25 - 29  :           Khóa Tu Gia Đình

July 9 - 13  :              Trại Hè Thanh Thiếu niên

August 6 - 10  :         Khóa tu cho Người Da màu

September 10 - 14:  Tôi có đủ - Khóa tu Chánh Niệm tổng quát

September 17 - 21:  Khóa tu Chánh Niệm tổng quát dành cho người nói tiếng Việt

October 3 - 5  :          Đời sống lứa đôi có chánh niệm - Khóa tu cuối tuần có chủ đề

October 17 - 19  :      Ngày tưởng niệm Thầy Giác Thanh

November 7 - 9  :       Khóa tu mùa Thu: Thiền & Giáo dục

###