Bạn đang ở: Trang chủ Hình Ảnh Tăng Thân Chia Sẻ Kinh Nghiệm Thực Tập

Chia Sẻ Kinh Nghiệm Thực Tập

Chia sẻ kinh nghiệm thực tập chánh niệm trong đời sống hằng ngày, nhằm đem lại sự chuyển hóa và trị liệu cho mọi người.
Trang Giao Lưu của Tăng Thân Lộc Uyển
Trên trang web này, tứ chúng trong Tăng Thân Lộc Uyển có thể chia sẻ những kinh nghiệm và ý kiến của mình khi áp dụng thực tập chánh niệm vào đời sống hằng ngày.