Bạn đang ở: Trang chủ Hình Ảnh Tăng Thân Cơ hội tài trợ qua Thích Nhất Hạnh Foundation

Cơ hội tài trợ qua Thích Nhất Hạnh Foundation

Để hỗ trợ các Dự án và Chương trình Xây dựng Tăng thân

 

Chúng tôi rất vui mừng thông báo rằng Quỹ Thích Nhất Hạnh Foundation đã có ngân sách tài trợ trong năm nay để giúp chia sẻ và hỗ trợ sự thực tập chánh niệm trong cộng đồng chúng ta. Ngân khoản tài trợ Chương trình này đang có sẵn để giúp các chương trình tiếp cận cộng đồng Phật pháp giúp tăng cường các cộng đồng thực tập. Ngân khoản tài trợ Xây dựng Tăng thân cũng có sẵn để cung cấp cho Tăng thân (mới và cũ) tại Hoa Kỳ với các ngân quỹ và nguồn lực để hỗ trợ các học viên và Tăng thân địa phương của họ.

Một vài ví dụ của chương trình tài trợ trước đây bao gồm: Học bổng cho khóa tu Da màu, podcast pháp thoại trên mạng và chuyến đi Wake Up tại Tây-Bắc Hoa Kỳ.

Xin bấm vào 2 liên kết dưới đây để biết thêm các thông tin và hướng dẫn:

Guidelines for Program Funds

Guidelines for Sangha Building Funds

Bấm vào đây để gởi e-mail:

 contact the Thich Nhat Hanh Foundation, via email.