Bạn đang ở: Trang chủ Hình Ảnh Tăng Thân Video TIẾNG VIỆT - Pháp thoại ngắn, Sinh Hoạt (autoplay) PHÁP THOẠI NGẮN (trích đoạn) của Sư Ông Làng Mai

PHÁP THOẠI NGẮN (trích đoạn) của Sư Ông Làng Mai

(Nguồn youtube: Internet)

 

Thích Nhất Hạnh - Hướng dẫn thiền ngồi (0:16:38)

Thích Nhất Hạnh - Ngọn Lửa Bất Sinh Bất Diệt (0:11:28)

Thích Nhất Hạnh - Đạo Phật và Khoa Học (0:14:21)

Thích Nhất Hạnh - Luân hồi Vô Ngã (0:13:16)

Thích Nhất Hạnh - Con mắt Vô Tướng (0:14:13)

Thích Nhất Hạnh - Thần hóa và Ngã hóa (0:14:59)

Thích Nhất Hạnh - Nhìn lại địa cầu từ không gian (0:27:55)

Thích Nhất Hạnh - Thượng đế, niết bàn và ông già Noel (0:18:07)

Thích Nhất Hạnh - Bàn tay mẹ (0:54:50)

Thích Nhất Hạnh - Không có ngã nhưng có luân hồi (0:32:31)

Thích Nhất Hạnh - Tịnh độ, niết bàn vượt không thời gian (0:44:45)

Thích Nhất Hạnh - Quán chiếu khi lạy (9:32:24)

Thích Nhất Hạnh - Nghe chuông với tất cả tế bào (0:37:43)

Thích Nhất Hạnh - Con người ý thức với pháp thân mầu nhiệm (0:45:34)

Thích Nhất Hạnh - 16 phép quán niệm hơi thở 1 (0:12:56)

Thích Nhất Hạnh - 16 phép quán niệm hơi thở 2 (0:14:08)

Thích Nhất Hạnh - 16 phép quán niệm hơi thở 3 (0:09:44)

Thích Nhất Hạnh - 16 phép quán niệm hơi thở 4 (0:12:12)

Thích Nhất Hạnh - 16 phép quán niệm hơi thở 5 (0:14:31)

Thích Nhất Hạnh - 16 phép quán niệm hơi thở 6 (0:08:19)

Thích Nhất Hạnh - 16 phép quán niệm hơi thở 7 (0:07:08)

Thích Nhất Hạnh - Bông hồng cài áo (0:08:58)

Thích Nhất Hạnh - Người thân tôi chết , bây giờ ở đâu (0:51:58)

Thích Nhất Hạnh - Chúng ta muốn gì (0:45:22)

Thích Nhất Hạnh - Không gian không phải vô vi (0:39:12)

Thích Nhất Hạnh - Cửa Thiên Đường mở rộng (0:32:16)

Thích Nhất Hạnh - Chế tác hạnh phúc (0:46:19)

Thích Nhất Hạnh - Xây dựng gia đình văn minh (0:38:23)

Thích Nhất Hạnh - Tuệ Giác Bụt Trong Truyện Kiều 1 (0:09:53)

Thích Nhất Hạnh - Tuệ Giác Bụt Trong Truyện Kiều 2 (0:09:53)

Thích Nhất Hạnh - Tuệ Giác Bụt Trong Truyện Kiều 3 (0:09:54)

Thích Nhất Hạnh - Tuệ Giác Bụt Trong Truyện Kiều 4 (0:09:55)

Thích Nhất Hạnh - Tuệ Giác Bụt Trong Truyện Kiều 5 (0:09:53)

Thích Nhất Hạnh - Tuệ Giác Bụt Trong Truyện Kiều 6 (0:09:54)

Thích Nhất Hạnh - Lời khấn nguyện của Dân Tộc (0:08:45)

Thích Nhất Hạnh - Chế Ngự Khổ Đau Giận Dữ (0:42:08)

Thích Nhất Hạnh - Soi sáng trong gia đình (0:53:39)

Thích Nhất Hạnh - Giới Cần Khổ dưới ánh sáng chánh niệm (0:55:50)

Thích Nhất Hạnh - Ba mẹ có trong con (0:57:30)

Thích Nhất Hạnh - Chuyển hóa khổ đau (0:54:18)