Mục định hướng
 

Đá Chánh Niệm

- Chân Hỷ Lạc at 06/04/2011 21:15 |
Sáng tạo để thức tỉnh

Trong Khóa Tu Wake Up dành cho người trẻ vừa rồi, các thiền sinh đã thực tập quán chiếu sâu sắc và biểu hiện ý nghĩ của mình lên đá. Một số các hòn đá xinh xắn này đã được chưng bày rải rác quanh vườn hoa xóm Vững Chãi. Cộng đồng “Đá Chánh Niệm” mới này sẽ tô điểm các vườn hoa thêm phần vui tươi và mới lạ. Chúng tôi hy vọng trong các kỳ tu học tới, thiền sinh cũng sẽ sáng tác ra nhiều mẫu đá màu độc đáo và mang nhiều ý nghĩa để mọi người thưởng lãm và suy gẫm.

Cộng đồng "Đá Chánh Niệm" này sẽ tiếp tục lớn mạnh cũng như Tăng Thân Lộc Uyển chúng ta!

Xin bấm vào đây để xem hình nhiều mẫu đá khác.

 

Comments (0)