Mục định hướng
 
Bạn đang ở: Trang chủ Hình Ảnh Tăng Thân Con Đường Hoằng Pháp - Blog Lộc Uyển Chi phí dự trù Xây Cất Ni Xá đã được giảm thiểu

Chi phí dự trù Xây Cất Ni Xá đã được giảm thiểu

- Chân Hỷ Lạc at 07/04/2014 18:05 |

 

Nhờ chương trình xây cất ni xá giai đoạn I đã hoàn tất tốt đẹp, tổng chi phí dự trù ​​cho dự án này đã được giảm thiểu đáng kể!

Theo ước tính mới, chi phí cho dự án xây cất ni xá là $1.7 triêu dollars thay vì $2.2 triệu dollars như trước đây. Ngân sách ban đầu có mục chi phí đặc biệt dự trù cho những trường hợp bất ngờ; nhưng nay chúng tôi có thể xác định rằng những điều bất ngờ sẽ không xảy ra. Do đó, công tác gây quỹ cho dự án xây cất ni xá cũng được điều chỉnh cho phù hợp với chi phí mới.

Nhờ vào hão tâm của các nhà tài trợ, chúng ta đã quyên góp được $914,000 tính đến tháng Ba, 2014. Với sự giúp đỡ của quý vị và các Tăng thân, chúng tôi hy vọng sẽ có thêm số tiền $786,000 còn lại trong năm nay.

 

 

Xem hình ảnh xây cất Ni Xá:

Comments (0)