Mục định hướng
 
Bạn đang ở: Trang chủ Hình Ảnh Tăng Thân Con Đường Hoằng Pháp - Blog Lộc Uyển Buổi thảo luận giữa TS Thích Nhất Hạnh và khoa học gia David Suzuki (video)

Buổi thảo luận giữa TS Thích Nhất Hạnh và khoa học gia David Suzuki (video)

- Chân Hỷ Lạc at 26/08/2011 14:10 |
Thiền Sư Thích Nhất Hạnh và Tiến sĩ David Suzuki tại Vancouver, Canada, ngày 18/8/2011

 

Mời quý vị bấm vào đây để xem buổi thảo luận về tương lai của hành tinh chúng ta:

http://vimeo.com/27873038

Comments (0)