Mục định hướng
 
Bạn đang ở: Trang chủ Hình Ảnh Tăng Thân Con Đường Hoằng Pháp - Blog Lộc Uyển Lời Nguyện Cầu Hướng Về Đất Mẹ

Lời Nguyện Cầu Hướng Về Đất Mẹ

- Chân Hỷ Lạc at 25/12/2011 02:30 |

 

Mời bấm vào hình dưới đây để xem bài Lời Nguyện Cầu Hướng về Đất Mẹ của Thiền sư Thích Nhất Hạnh